Bộ tài liệu ôn thi HSG Văn chuyên sâu

songngu

Thành Viên
19/12/09
123
22
18
Thành Viên
Cùng chia sẻ với mọi người tài liệu ôn thi Học sinh giỏi môn văn chuyên sâu. Bộ tài liệu này có đầu đủ các phần lí luận văn học, kĩ năng làm văn, các đề tham khảo...

Nếu bạn đang ôn thi Học sinh giỏi Văn thì đừng bỏ qua tài liệu này. Nếu bạn muốn nâng cao điểm văn thì càng cần tài liệu này. Bộ tài liệu này chính là bảo bối của dân văn, hữu ích với bất kì ai.

Tại sao bạn lại cần tài liệu ôn thi HSG Văn này? Hãy xem mục lục sau:

CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN VĂN HỌC

1 ĐẶC TRƯNG CỦA THƠ, TRUYỆN NGẮN, TIỂU THUYẾT VÀ KỊCH 11
1.1 Đặc trưng của thơ và phương pháp đọc hiểu tác phẩm thơ trong nhà trường 11
1.1.1 Quan niệm về thơ và một số cách phân loại thơ 11
1.1.1.1 Quan niệm về thơ 11
1.1.1.2 Một số cách phân loại thơ 11
1.1.2 Đặc trưng của thơ 12
1.1.2.1 Về ngôn ngữ 12
1.1.2.2 Về phương thức biểu hiện 15
1.1.2.3 Về cấu trúc 16
1.1.2 Yêu cầu và phương pháp đọc hiểu tác phẩm thơ 19
1.2 Đặc trưng của truyện ngắn, tiểu thuyết và phương pháp đọc hiểu tác phẩm truyện ngắn và tiểu thuyết trong nhà trường 20
1.2.1 Khái niệm 20
1.2.2 Đặc trưng của truyện ngắn, tiểu thuyết 21
1.2.2.1 Sự kiện (biến cố) 21
1.2.2.2 Cốt truyện 21
1.2.2.3 Nhân vật tự sự 23
1.2.2.4 Người kể chuyện 23
1.2.3 Phương pháp đọc hiểu tác phẩm truyện ngắn và tiểu thuyết trong nhà trường 24
1.3 Đặc trưng của kịch và phương pháp đọc hiểu tác phẩm kịch trong nhà trường 24
1.3.1 Khái niệm và phân loại 24
1.3.1.1 Khái niệm 24
1.3.1.2 Phân loại 24
1.3.2 Đặc trưng của kịch 25
1.3.2.1 Xung đột kịch 25
1.3.2.2 Hành động kịch 26
1.3.2.3 Nhân vật kịch 26
1.3.2.4 Kết cấu 27
1.3.2.5 Ngôn ngữ kịch 27
1.3.1. Phương pháp đọc hiểu tác phẩm kịch trong nhà trường 28

2. GIÁ TRỊ VĂN HỌC VÀ TIẾP NHẬN VĂN HỌC 28
2.1 Giá trị văn học 28
2.1.1 Giá trị nhận thức 28
2.1.2 Giá trị giáo dục 29
2.1.3 Giá trị thẩm mĩ 30
2.2 Tiếp nhận văn học 30
2.2.1 Tiếp nhận trong đời sống văn học 30
2.2.2 Tính chất tiếp nhận văn học 31
2.2.3 Các cấp độ tiếp nhận văn học 32

3 VĂN HỌC - NHÀ VĂN - QUÁ TRÌNH SÁNG TÁC 32
3.1 VĂN HỌC 32
3.1.1 Khái niệm văn học 32
3.1.2 Đặc trưng của văn học 33
3.1.2.1 Đặc trưng về đối tượng phản ánh 33
3.1.2.2 Đặc trưng về nội dung phản ánh của văn học 33
3.1.2.3 Đặc trưng về phương tiện phản ánh của văn học 33
3.1.2.4 Tính chính xác, tinh luyện 34
3.1.2.5 Tính cá thể, tính hệ thống, tính đa phong cách 34
3.1.2.6 Tính phi vật thể của ngôn ngữ 34
3.1.3 Chức năng của văn học 35
3.1.3.1 Chức năng nhận thức 35
3.1.3.2 Chức năng giáo dục 36
3.1.3.3 Chức năng thẩm mĩ 36
3.2 Nhà văn 37
3.2.1 Tư chất nghệ sĩ: Giàu tình cảm, tâm hồn phong phú, nhân cách đẹp 37
3.2.2 Các tiền đề của tài năng 39
3.3 Quá trình sáng tác 41
3.3.1 Cảm hứng sáng tác 41
3.3.2 Ý đồ sáng tác, lập sơ đồ, viết và sửa chữa 42

4 QUÁ TRÌNH VĂN HỌC VÀ PHONG CÁCH VĂN HỌC 44
4.1 Quá trình văn học 44
4.1.1 Khái niệm 44
4.1.2 Trào lưu văn học 44
4.1.2.1 Chủ nghĩa hiện thực, chủ nghĩa hiện thực phê phán và chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa 45
4.2 Phong cách văn học 48
4.2.1 Khái niệm phong cách văn học 48
4.2.2. Những biểu hiện của phong cách văn học 49
5 NHỮNG CÂU NÓI VỀ LÝ LUẬN VĂN HỌC HAY 50

CHƯƠNG 2. KỸ NĂNG LÀM VĂN

1 KỸ NĂNG VIẾT ĐOẠN VÀ TẠO LẬP VĂN BẢN 55
1.1 Lập dàn ý bài văn nghị luận 55
1.1.1 Tìm hiểu đề 55
1.1.2 Tìm ý 55
1.1.2.1 Xác định luận đề 55
1.1.2.2 Xác định các luận điểm 55
1.1.3 Lập dàn ý 56
1.2 Viết đoạn văn 56
1.3 Tiêu chuẩn của một bài văn hay 56
1.3.1 Ý tưởng – bài văn hay mang lại một thông điệp rõ ràng cho người đọc 56
1.3.2 Bố cục – bài văn hay phải có bố cục hợp lý 56
1.3.3 Từ ngữ – bài văn hay là bài viết biết đặt đúng từ ngữ, đúng nơi, đúng lúc để truyền tải đúng thông điệp của tác giả 56
1.3.4 Diễn đạt – bài văn hay được diễn đạt mạch lạc và mượt mà 56
1.3.5. Giọng văn – bài văn hay là bài văn kết nối được với cảm xúc, trái tim độc giả 57
1.3.6 Ngữ pháp – bài văn hay là bài văn không mắc lỗi ngữ pháp hay sai chính tả 57

2 NGHỊ LUẬN XÃ HỘI 57
2.1 Các dạng đề nghị luận xã hội thường gặp 57
2.2 Những vấn đề cần lưu ý khi làm văn nghị luận xã hội 57
2.2.1 Đọc kỹ đề 57
2.2.2 Lập dàn ý 57
2.2.3 Dẫn chứng phù hợp 57
2.2.4 Lập luận chặt chẽ, lời văn cô động, giàu sức thuyết phục 58
2.2.5 Bài học nhận thức và hành động 58
2.3 Cấu trúc của các dạng đề cụ thể 58
2.3.1 Nghị luận về tư tưởng đạo lý 58
2.3.2 Dàn ý về dạng đề mang tính nhân văn 58
2.3.2.1 Khái niệm 58
2.3.2.2 Cấu trúc 59
2.3.3 Dạng đề nêu những vấn đề tác động đến việc hình thành nhân cách con người 60
2.3.3.1 Các vấn đề thường gặp 60
2.3.3.2 Dạng đề 60
2.3.4 Nghị luận về hiện tượng đời sống 61
2.3.4.1 Khái niệm 61
2.3.4.2 Dàn ý 61

3. NGHỊ LUẬN VĂN HỌC 62
3.1 Nghị luận về một nhận định, một ý kiến bàn về văn học 62
3.1.1 Khái niệm 62
3.1.2 Những lưu ý khi làm bài 62
3.1.3 Dàn ý 62
3.1.4 Luyện tập 63
3.1.4.2 Thân bài 63
3.2 Thuyết minh về một tác giả văn học 64
3.2.1 Dàn ý 64
3.2.2 Luyện tập 65
3.3 Nghị luận về một nhân vật trong tác phẩm tự sự 67
3.3.1 Dàn ý 67
3.3.2 Luyện tập 68
3.4 Nghị luận về một chi tiết, về một tín hiệu thẩm mỹ trong tác phẩm văn học… 69
3.4.1 Dàn ý 69
3.4.2 Luyện tập 71
3.4.2.1 Đề 1 71
3.4.2.2 Đề 2 72

4. BÌNH GIẢNG VĂN HỌC 77
4.1. Khái niệm 77
4.2. Một số cách bình giảng văn học 77
4.2.1 Diễn tả trực tiếp ấn tượng và cảm xúc về tác phẩm 77
4.2.2 Diễn ý phân tích ra thành hình ảnh 77
4.2.3 Phân tích dựa vào quy luật tâm lí 78
4.2.4 Phân tích dựa vào một tiêu chuẩn nào đấy của nghệ thuật 78

5. RÈN LUYỆN KẾT HỢP CÁC PHƯƠNG THỨC BIỂU ĐẠT VÀ CÁC THAO TÁC LẬP LUẬN TRONG BÀI VĂN NGHỊ LUẬN 78
5.1 Tại sao phải kết hợp các phương thức biểu đạt và các phương thức lập luận? 78
5.2 Vai trò, tác dụng của việc kết hợp các phương thức biểu đạt và các thao tác lập luận 79
5.2.1 Kết hợp các phương thức biểu đạt 79
5.2.2 Kết hợp các thao tác lập luận 79
5.3 Những yêu cầu của việc kết hợp các phương thức biểu đạt và các thao tác lập luận 79
5.3.1 Kêt hợp các phương thức biểu đạt 79
5.3.2 Kết hợp các thao tác lập luận 79

6 ĐỀ MỞ VÀ LUYỆN TẬP VIẾT BÀI VĂN THEO ĐỀ MỞ 79
6.1 Đề mở - Một hình thức rèn luyện năng lực sáng tạo 79
6.2 Cách viết bài văn theo đề mở 80
6.2.1 Tìm ý 80
6.2.2 Lập dàn ý 80
6.2.3 Một số lưu ý khi làm bài văn theo đề mở 80
6.3 Một số ví dụ về đề mở 81
6.3.1 Đề 1 81
6.3.2 Đề 2 82
6.3.3 Đề 3 82
6.3.4 Đề 4 83


CHƯƠNG 3 VĂN HỌC 83

1. VĂN HỌC DÂN GIAN 83
1.1 Thi pháp văn học dân gian 83
1.1.1 Khái niệm 83
1.1.2 Thi pháp ca dao 83
1.1.2.1 Ca dao là gì? 83
1.1.2.2 Kết cấu ca dao (theo Đỗ Đình Trị) 83
1.1.2.3 Không gian nghệ thuật ca dao 84
1.1.2.4 Thời gian nghệ thuật của ca dao 85
1.1.2.5 Mô típ của ca dao 86
1.1.2.6 Ngôn ngữ và thể thơ ca dao 86
1.1.3 Thi pháp truyện cổ tích 86
1.1.3.1 Cốt truyện cổ tích 86
1.1.3.2 Thời gian nghệ thuật truyện cổ tích 86
1.1.3.3 Không gian nghệ thuật truyện cổ tích 87
1.1.3.4 Nhân vật truyện cổ tích 87
1.1.4 Thi pháp truyền thuyết 87
1.1.4.1 Hiện thực và tưởng tượng trong truyền thuyết 87
1.1.4.2 Cốt truyện truyền thuyết 88
1.1.4.3 Đặc trưng nhân vật truyền thuyết 88
1.1.3.4 Đặc trưng ngôn ngữ truyền thuyết 89
1.1.3.5 Không gian truyền thuyết 89
1.1.3.6 Thời gian truyền thuyết 89
1.2 Ảnh hưởng của văn học dân gian đối với văn học viết 90
1.3 Tinh thần nhân văn qua một số truyện cổ dân gian Việt Nam (thần thoại, sử thi, truyền thuyết, truyện thơ, cổ tích, truyện cười) trong chương trình Ngữ văn 10 91
1.3.1 Nhân văn là thước đo giá trị văn học của mọi thời đại
1.3.1.1 Khái niệm nhân văn và tính nhân văn trong văn học
1.3.1.2 Tinh thần nhân văn là tư tưởng xuyên suốt của loại hình truyện cổ dân gian Việt Nam với những biểu hiện phong phú 91

Đến đây bạn tin mình rồi chứ? Hãy tải ngay tài liệu này về, file đính kèm.
 
  • Like
Reactions: Khoai

songngu

Thành Viên
19/12/09
123
22
18
Thành Viên
Nếu có tài liệu hay, hoặc câu hỏi thú vị hãy chia sẻ cùng mọi người ở đây nhé!
 
  • Like
Reactions: Khoai

Đăng nhập

Hoặc Đăng nhập sử dụng

Ôn thi THPT QG

Shoutbox
Đăng nhập để sử dụng ChatBox
  1. D2KT D2KT:
    Shoutbox has been pruned!

Tin tức bạn bè

D2KT wrote on Hồ Thị Minh Duyên's profile.
Xin chào thành viên mới :)
Mùa mưa đến rồi, lại sắp được mặc áo ấm :bigsmile:

Thành viên trực tuyến

Diễn đàn Kiến thức

  • Diễn đàn Kiến thức (D2KT) dành cho học sinh - Teens kết bạn, học tập và chia sẻ sở thích. DiendanKienThuc.com đang thử nghiệm và xin giấy phép hoạt động mxh.