Hướng dẫn Bài tập viết lại câu

Màn Thầu

Moderator
23/12/16
902
54
28
Moderator
Part 1: Rewrite each sentence beginning as shown, so that the meaning remains the same.
Example: He wrote the letter in two hours.

It took him two hours to write the letter.

1. The keepers feed the lions at 3 pm every day.

The lions ................................................................................................................................

2. We got lost because we didn't have a map.

If we ........................................................................................................................................

3. I would prefer you to deliver the sofa on Friday.

I would rather.........................................................................................................................

4. The bridge was so low that the bus couldn't go under it.

It was .......................................................................................................................................

5. That was a silly thing to say.

What ........................................................................................................................................

6. We've run out of tea.

There........................................................................................................................................

7. I last saw him when I was a student.

I haven't ..................................................................................................................................

8. Susan was too excited to sleep.

Susan was ...............................................................................................................................

9. Robert has not had a job for two years.

Robert has been .....................................................................................................................

10. She will complete the work only she is paid extra.

She will not ......................................................................................................................................................



upload_2017-2-16_22-11-20.png

Để làm được dạng bài này, các em nên nắm vững cấu trúc ngữ pháp, hiểu nội dung, xác định rõ chủ vị trong câu và sau đó áp dụng công thức nhé!!!!

1. The lions are fed at 3 pm every day

2. If we had had a map, we wouldn't have got lost

3. I would rather you delivered the sofa on Friday.

4. It was such a low bridge that the bus couldn't go under it.

5. What a silly thing to say!

6. There isn't any tea left.

7. I haven't seen him since I was a student.

8. Susan was so excited that she couldn't sleep.

9. Robert has been out of job/ jobless/ unemployed for two years.

10. She will not complete the work unless she is paid extra/ if she is not paid extra.
 

Đăng nhập

Hoặc Đăng nhập sử dụng

Ôn thi THPT QG

Shoutbox
Đăng nhập để sử dụng ChatBox
 1. songngu songngu:
  Các phong trào đấu tranh trưởng thành dần từ tự phát sang tự giác (kể tên)...
 2. songngu songngu:
  Là đúng. Vì nó thúc đẩy chuyển biến trong xã hội Việt Nam. Từ đây giai cấp công nhân, nông dân trưởng thành. Giai cấp tư sản dân tộc nhận ra bất công ...
 3. songngu songngu:
  @Quyên Tân Thịnh Bạn đăng trong box lịch sử lớp bạn học nhé.
 4. Q Quyên Tân Thịnh:
  Có đúng hay không khi cho rằng: Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp ở Việt Nam đã tạo điều kiện bên trong cho cuộc vận động giải phóng dân tộc theo khuynh hướng mới ở đầu thế ký XX? Giải thích?
 5. Dream 18 Dream 18:
  Toán lớp mấy đây em? Em.phải đăng câu hỏi vào box toán lớp đó chứ
 6. B Bảo Thiên:
  Cho E=12V r=1ôm R1=4ôm R2=6ôm. Tìm x để Px max.cho biết R1 nt (R2//x)
 7. B Bảo Thiên:
  Mọi người giải hộ em với nha

Tin tức bạn bè

Thà chễ còn hơn không bao giờ.
Chào các bạn Diễn đàn Kiến thức! Chúng ta mở cuộc thi mới thôi :)

Cách ly cả nước 15 ngày, hoặc lâu hơn. Hiccc

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Diễn đàn Kiến thức

 • Diễn đàn Kiến thức (D2KT) dành cho học sinh - Teens kết bạn, học tập và chia sẻ sở thích. DiendanKienThuc.com đang thử nghiệm và xin giấy phép hoạt động mxh.