Hướng dẫn BÀI TẬP TỔNG HỢP PHÁT ÂM

Màn Thầu

Thành Viên
1. A. think B. though C. through D. birthday

2. A. find B. nice C. library D. interesting

3. A. close B. borrow C. cold D. work

4. A. bear B. repair C. fear D. share

5. A. breathe B. tenth C. father D. these

6. a. marriage b. massage c. collage d. shortage

7. a. enough b. tough c. laugh d. though

8. a. breathe b. with c. thermal d. clothing

9. a. education b . individual c. procedure d. producti

10. a. released b. pleased c. passed d. housed


11. a. helped b. struggled c. remarked d. watched

12. a. airports b. suitcases c. things d. calculators


 

DiễnđànKiếnthức .COM

  • Diễn đàn Cryptocoin & Đời sống cập nhật, chia sẻ kiến thức Blockchain và các dự án Cryptocoin thú vị, không cung cấp bất kỳ lời khuyên đầu tư nào. .
Chat
Đăng nhập để sử dụng ChatBox
  1. L @ Lucky Crypto:
    Shoutbox has been pruned!

Trang cá nhân

Uptrend 2022
BTC đã tạo đáy xong chưa nhỉ? ~34k là đáy 2, và cao hơn đáy 1 hồi tháng 5 năm 2021?

Bitcoin là một dạng tiền ảo khá phổ biến trên thế giới. Làm sao để kiếm được đồng Bitcoin?​


Bitcoin là gì?

Bitcoin

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Top