Chia Sẻ Bài tập tiếng Anh 7: Viết lại câu tương đương

Lớp Người Ta

Thành Viên
Cùng luyện tập khả năng viết nào các em!
636510357390581936-teen-titans-for-online.jpg

1/ What about going to the movies?
→ Why . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2/ Where does she live?
→ What . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3/ What do you do?
→ What . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4/ The dress is very old.
→ What . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !
5/ What subject does she like best?
→ What is . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6/ How much is the hat?
→ How much does . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ?
7/ Lan is taller than Hoa.
→ Hoa is . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 . No one in the group is taller than Trung.
→ Trung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9. I get to work in half an hour.
→ It takes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. How much is this dictionary?
→ How much does . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11. How about eating out tonight in a restaurant?
→ Why don’t we . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

teen-titans-go.png

Đáp án
1. Why don't we go to the movies?
2. What is her address?
3. What is your job?
4 What an old dress!
5. What is her favourite subject?
6. How much does the hat cost?
7. Hoa is shorter than Lan
8. Trung is the tallest in the group.
9. It takes me half an hour to get to work
10. How much does this dictionary cost?
11. Why don't we eat our tonight in a restaurant?

_ST_
 
T

TNHiếu

Guest
Đáp án
1. Why don't we go to the movies?
2. What is her address?
3. What is your job?
4 What an old dress!
5. What is her favourite subject?
6. How much does the hat cost?
7. Hoa is shorter than Lan
8. Trung is the tallest in the group.
9. It takes me half an hour to get to work
10. How much does this dictionary cost?
11. Why don't we eat our tonight in a restaurant?
THE END
 

DiễnđànKiếnthức .COM

  • Diễn đàn kiến thức Văn Sử Địa - Nơi mọi người có thể chia sẻ và thảo luận về văn, sử, địa nhằm nâng cao, mở mang kiến thức. .
Chat
Đăng nhập để sử dụng ChatBox
  1. Tiêu Huân Nhi @ Tiêu Huân Nhi:
    Trung Thu là Tết của thiếu nhi ^^
  2. D2KT @ D2KT:
    hihi, muộn rồi. Ngủ thôi ^^
  3. Huân Nhi @ Huân Nhi:
    hi, cả nhà ơi.. chat đi

Trang cá nhân

Trung Thu là Tết của thiếu nhi ^^
Năm học mới 2023 - 2024 vui vẻ, thành công :)
Vĩnh Phúc mãi đỉnh

Thành viên trực tuyến

Top