Bài ôn tập ở nhà nghỉ phòng chống dịch Covid - 19 môn Toán lớp 5

Hoàng Cúc

Người đẹp Tây Bắc ^^
8/2/20
404
8
18
29
Người đẹp Tây Bắc ^^
Phần 1:

Bài 1: Tính diện tích hình tròn biết:
a/ Bán kính 4cm.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b/ Bán kính 2,6dm.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
c/ Đường kính 5,12dm.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
d/ Đường kính 3,3 m.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 2: Một hình tròn có chu vi 37,68dm. Hỏi diện tích hình tròn đó bằng bao nhiêu?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 3: Một hình tròn có diện tích 28,26cm2. Hỏi hình tròn đó có chu vi bằng bao nhiêu?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 4: Một thửa ruộng hình thang có trung bình cộng hai đáy bằng 31m. Nếu kéo dài đáy lớn thêm 6m về một phía thì diện tích thửa ruộng sẽ tăng thêm 48m2. Hỏi thửa ruộng đó có diện tích bằng bao nhiêu mét vuông? Héc ta?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nguồn: Tổng hợp
 
  • Like
Reactions: Dream 18

Hoàng Cúc

Người đẹp Tây Bắc ^^
8/2/20
404
8
18
29
Người đẹp Tây Bắc ^^
Phần 2:
Bài 1: Đặt tính rồi tính:
25,46 + 89,99 102 - 88,8
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
14,58 : 56 85,465 : 2,5
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

Bài 2: a) Cho 2km2 95 hm2= ..………....... km2
b) 8 tấn 5 yến =……...................tạ

Bài 3: Một cửa hàng bán gạo, ngày đầu bán được 9,8 tạ gạo. Bốn ngày sau, mỗi ngày bán được 8,2 tạ gạo. Hỏi trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được bao nhiêu ki- lô- gam gạo?
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

Bài 4: Một lá cờ thể thao hình tam giác vuông có cạnh góc vuông thứ nhất là 25 cm và cạnh góc vuông thứ hai là 3 dm. Tính diện tích lá cờ đó với đơn vị đo là dm2?
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................


Bài 5: Một hình thang có độ dài 2 đáy lần lượt là 23 cm và 4,1 dm. Tính diện tích hình thang biết chiều cao bằng trung bình cộng độ dài hai đáy ?
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

Bài 6: Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 100m, chiều rộng bằng ¾ chiều dài. Người ta dành ra 25% diện tích đất để đào ao thả cá. Tính diện tích đất đào ao?
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

Bài 7: 3/4 số gạo của cửa hàng là 382,5 tạ. Tìm 40% số gạo của cửa hàng đó?
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

Bài 8: Tính bằng cách thuận tiện nhất:
a) 36,4x 99 + 36+0,4 b) 77,28x 20,2 + 23,72 x 20,2 – 20,2
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
c) 1,25 x 59,7 x 800 d) 2,5 x 46 + 54 x 2,5
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

Nguồn: Tổng hợp
 

Hoàng Cúc

Người đẹp Tây Bắc ^^
8/2/20
404
8
18
29
Người đẹp Tây Bắc ^^
Phần 3:
Bài 1: Đặt tính rồi tính:
135,05 + 364,9 2905,3 - 104,15
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
563,4 x 2,3 24,36 : 6
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

Bài 2: Số thập phân 2 chục, 3 đơn vị, 4 phần trăm được viết là:
A. 2,34 B.23,4 C.23,04 D.23,004

Bài 3. Chữ số 3 trong số thập phân 465,7326 thuộc hàng:.........................................

Bài 4: Một hình tam giác có độ dài đáy là 1,5m và chiều cao là 10,6dm. Tính diện tích của hình tam giác đó có đơn vị là mét vuông.
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

Bài 5. Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài là 26m, chiều rộng 6,5m. Người ta dành 62,5% diện tích đất để làm nhà. Hỏi diện tích đất làm nhà là bao nhiêu m2?
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

Bài 6. Một cửa hàng đã bán 1020 lít dầu và số dầu đó bằng 25,5% tổng số dầu của cửa hàng trước khi bán. Như vậy trước khi bán cửa hàng có bao nhiêu lít dầu?
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

Bài 7: Một thửa ruộng hình thang có độ dài đáy lớn bằng chiều cao của mảnh đất hình tam giác có diện tích là 324m2 và độ dài đáy là 18m. Đáy lớn của thửa ruộng gấp 3 lần đáy bé. Đáy bé dài hơn chiều cao 5m. Tính diện tích của thửa ruộng hình thang?
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Bài 8: Tìm x:
68,25 - x = 6,45 x 3,8 x – 7,2 = 3,99 + 2,5 .
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

Nguồn: Tổng hợp
 

Hoàng Cúc

Người đẹp Tây Bắc ^^
8/2/20
404
8
18
29
Người đẹp Tây Bắc ^^
Phần 4:
Bài 1: Đặt tính rồi tính:

a) 2536,8 : 56 b) 489 : 25
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

c) 47,12 : 1,6 d) 9467 : 2,5
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Bài 2: a) 58 cm2 9mm2 = ..... cm2 b) 7 km2 8ha = ........ ha

c) 9 km 8hm = ..... hm d) 67 tấn 7 kg = .........tấn

Bài 3: Cho mảnh đất hình tam giác có chiều cao 45m, độ dài đáy bằng chiều cao. Tính diện tích mảnh đất.
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Bài 4: Mua 6m dây điện phải trả 48 000 đồng. Hỏi mua 8,5m dây điện cùng loại phải trả thêm bao nhiêu tiền?
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Bài 5: Một mảnh đất hình thang có tổng độ dài hai đáy là 67m. Chiều cao bằng tổng độ dài hai đáy. Tính diện tích mảnh đất đó?
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Bài 6: Trong 2 ngày đầu, mỗi ngày đội công nhân sửa được 5,8m đường. Trong 3 ngày sau, mỗi ngày đội công nhân đó sửa 7,8 m đường. Hỏi trung bình mỗi ngày đội công nhân đó sửa được bao nhiêu mét đường?
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Bài 7: Một trường học có 2100 học sinh. Trong đó số học sinh nam chiếm 42% số học sinh toàn trường. Hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh nữ?
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Nguồn: Tổng hợp
 

Hoàng Cúc

Người đẹp Tây Bắc ^^
8/2/20
404
8
18
29
Người đẹp Tây Bắc ^^
Phần 5:
Bài 1: Tính:
91,54 + 3,135 457,52 - 89
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

5,16 x 41 482,58 : 35
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Bài 2: Trong phép chia bên, số dư là: 85,19 36

13 1 2,36

2 39

23

A. 23 B.0,23 C.0,023 D.0,0023

Bài 3: a) Cho 4 km2 8 hm2= ..………....... km2

b) Cho 2 tấn 17 yến =……...................tạ

Bài 4: Cho tam giác ABC có độ dài đáy 16 cm, diện tích tam giác là 200 cm2. Tính chiều cao của hình tam giác đó?
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Bài 5: Tính diện tích hình thang có độ dài hai đáy lần lượt là m và m ; chiều cao m là:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Bài 6: Một người đi xe máy trong 3 giờ đầu, mỗi giờ đi được 40,5 km; trong 2 giờ sau, mỗi giờ đi được 40 km. Hỏi trung bình mỗi giờ người đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét?
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Bài 7: Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn là 28m, đáy bé 18m và chiều cao hơn đáy bé 7m. Người ta cấy lúa trên thửa ruộng đó, cứ 100m2 thu hoạch được 62 kg thóc. Tính số ki-lô-gam thóc thu được trên thửa ruộng đó?

....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Bài 8: Tính bằng cách thuận tiện nhất:
a) 0,9 x 95 + 1,8 x 2 + 0,9 b) 7,15 : 0,5 + 7,15 x 9 – 7,15
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Nguồn: Tổng hợp
 

Hoàng Cúc

Người đẹp Tây Bắc ^^
8/2/20
404
8
18
29
Người đẹp Tây Bắc ^^
Phần 6:
Bài 1: Đặt tính rồi tính.
a. 396,68 + 42,1 b.546,92 – 98,614
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
c. 86,5 x 7,24 d. 177,1 : 7
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Bài 2: Đổi các đơn vị đo sau:
a, 0,52 tấn = …………… kg b, 276,5m2 = …………ha

247,5kg= ………… tạ 357,8m2 = ………… dam2

Bài 3: Một hình tam giác có đáy là 0,6dm và bằng chiều cao. Tính diện tích hình tam giác:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Bài 4: Tính đáy của tam giác ABC có diện tích là 40cm2 và chiều cao AH là 0,5dm.
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Bài 5: Một hình thang có có đáy lớn 42cm, đáy bé bằng đáy lớn, chiều cao bằng trung bình cộng hai đáy. Tính diện tích hình thang?
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Bài 6: Một cửa hàng có 500kg gạo. Buổi sáng bán được 10% số gạo đó, buổi chiều bán được 15% số gạo đó. Hỏi số gạo còn lại là bao nhiêu ki – lô – gam?
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Bài 7. Một đơn vị chuẩn bị đủ gạo cho 750 người ăn trong 40 ngày. Nhưng có thêm một số người đến nên chỉ ăn trong 25 ngày. Hỏi số người đến thêm là bao nhiêu?
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Bài 8: Tìm x
a) x : 0,26 = 13,99 + 3,41 . b) x + 18,7 = 50,5 : 2,5 c) 53,2 : ( x – 3,5) + 45,8 = 99
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Nguồn: Tổng hợp
 

Hoàng Cúc

Người đẹp Tây Bắc ^^
8/2/20
404
8
18
29
Người đẹp Tây Bắc ^^
Phần 7:
Bài 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

a) 18,2 > 18,19 ▭
b) 25,149 < 25,15 ▭
c) 5% = 0,5 ▭
d) 1/4 = 0,25 ▭

Bài 2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) Chữ số 3 trong số 10,038 đứng ở:

A. Hàng chục
B. Hàng đơn vị
C. Hàng phần trăm
D. Hàng phần nghìn

b) Phân số 13/8 viết dưới dạng số thập phân là:

A. 13,8
B. 8,13
C. 0,625
D. 1,625

c) Thể tích của hình lập phương cạnh 9cm là:

A. 81 cm3
B. 324 cm3
C. 486 cm3
D. 729cm3

d) Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 13 dm3 54 cm3 =… dm3 là:

A. 13,54
B. 13,054
C. 13,0054
D. 1,354

Bài 3. Đặt tính rồi tính:
927,18 + 135,84
215,46 – 194, 73176,54 x 8,775,6 : 13,5
..................
.................
.................
.................
.................
................
..................
.................
.................
.................
.................
................
..................
.................
.................
.................
.................
................
..................
.................
.................
.................
.................
................

Bài 4. Điền dấu > , < , = thích hợp vào chỗ trống:

a) 57,65 m ▭ 576,5dm
b) 1 m345 dm3 ▭ 1,45 m3
c) 5 tấn 25kg ▭ 5,025 tấn
d) 2 giờ 40 phút ▭ 2,4 giờ

Nguồn: Tổng hợp
 

Hoàng Cúc

Người đẹp Tây Bắc ^^
8/2/20
404
8
18
29
Người đẹp Tây Bắc ^^
Phần 8:
Dạng 1: Viết số đo độ dài , khối lượng, diện tích dưới dạng số thập phân
Bài 1. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

a. 70kg 3g = ........ kg b) 7200 m = ........ km c) 7000 dm2 = ........ m2
5m 7 cm = ......... m 5km 7 m = ......... km 5m2 7 dm2 = ........ m2
5 tấn 7 tạ = ......... tấn 5,65 m = ......... hm 5m2 7 cm2 = ........ m2
8,5 56 kg = ......... tạ 8,5 dm = ......... m 8,5 cm2 = ........ m2
0,5 tấn = ......... kg 0,5 cm = ......... m 0,5 m2 = ......... dm2
4/5 tạ = ........... tấn 4/5 km = ...........m 4/5 m2 = ........dm2

Bài 2. Viết đơn vị đo thích hợp vào chỗ trống

a)3m212dm2 = .... dm2 b)23 m2 = ........cm2 c)57 dam2 = ........dm2
4m25dm2 = …. dm2 40dm2 = .......... m2 410506 m2 = ...... ha
7m2203dm2 = ..... m2 244200 cm2 .= hm2 412m2 = 0,0412…
51 m2 34cm2 = .....m2 407cm2 =.......... m2 2m276dm2 = ..........m2

Dạng 2: 4 phép tính với số thập phân
Bài 1.
Đặt tính rồi tính
2000 – 18,845 x 1,0258,216 : 5,278,89 + 347,12
..................
.................
.................
.................
.................
................
..................
.................
.................
.................
.................
................
..................
.................
.................
.................
.................
................
..................
.................
.................
.................
.................
................


266,22 : 34
8312,52 – 405,8
35,69 x 13
483 : 35
..................
.................
.................
.................
.................
................
..................
.................
.................
.................
.................
................
..................
.................
.................
.................
.................
................
..................
.................
.................
.................
.................
................

Dạng 3 : Tìm X

a) x + 4,32 = 8,67
.................................................
................................................
................................................

b) x – 3,64 = 5,86
.................................................
................................................
................................................

c) x x 0,34 = 1,19 x 1,02
.................................................
................................................
................................................

d) x - 1,27 = 13,5 : 4,5
.................................................
................................................
................................................
e) x + 18,7 = 50,5 : 2,5
.................................................
................................................
................................................
f) X x 3,5 = 99 – 45,8
.................................................
................................................
................................................

Dạng 4: Bài toán về quan hệ tỉ lệ
Bài 1. a) Một đội công nhân trong 3 ngày dệt được 120 cái áo. Hỏi với mức làm như vậy, muốn dệt 360 cái áo như thế cần bao nhiêu ngày ?
Bài giải
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Bài 2. 25 bạn trong gấp được 1000 con hạc. Với mức làm như thế, Hỏi 12 bạn thì gấp được bao nhiêu con hạc ?
Bài giải
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.​
Bài 3 : 16 thùng đựng được 2400 lít dầu . Hỏi 39 thùng như thế đựng được bao nhiêu lít dầu ?
Bài giải
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Bài 4 : 12 cái giỏ đựng được 3624 viên kẹo. Hỏi có 5436 viên kẹo thì cần bao nhiêu chiếc lọ đựng vừa đủ ?
Bài giải
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Dạng 4: Bài toán Tổng - hiệu, Tổng -tỉ, Hiệu - tỉ, Trung bình cộng

Bài 1: Lớp 3A có trồng được 162 cây. Lớp 3B trồng được 138 cây. Hỏi trung bình mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây ?
Bài giải
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Bài 2 : Đội thứ nhất làm được 1200 m đường. Đội thứ hai làm được bằng 1/3 đội thứ nhất. Hỏi trung bình mỗi đội làm được bao nhiêu mét đường ?
Bài giải
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Bài 3. Cho hai số có trung bình cộng là 25. Số thứ nhất gấp 4 lần số thứ hai. Tìm hai số đó.
Bài giải
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Bài 4. Tổng hai số bằng 1048. Biết số thứ nhất lớn hơn số thứ hai 360 đơn vị. Tìm hai số đó.
Bài giải
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Bài 5. Hai tấm vải dài 124m. Hỏi mỗi tấm vải dài bao nhiêu mét? Biết rằng tấm vải thứ nhất dài hơn tấm vải thứ hai 18m
Bài giải
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Bài 6. Hai số có tổng bằng 700. Tìm hai số đó biết rằng số thứ nhất gấp số thứ hai 4 lần.
Bài giải
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Bài 7. Hai tấm vải dài 125m. Hỏi mỗi tấm vải dài bao nhiêu một? Biết ½ tấm vải thứ nhất bằng 1/3 tấm vải thứ hai.
Bài giải
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Dạng 5: Bài toán về tỉ số phần trăm
Bài 1. Một lớp có 22 nữ sinh và 18 nam sinh. Hãy tính tỉ số phần trăm của nữ sinh so với tổng số học sinh cả lớp, tỉ số phần trăm của nam sinh so với tổng số học sinh của cả lớp.
Bài giải
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Bài 2. Một người gửi tiết kiệm với lãi suất 0,6% 1 tháng. Người đó đem gửi 50 000 000 đồng. Hỏi sau 2 tháng người đó lĩnh về bao nhiêu tiền cả vốn lẫn lãi. Biết rằng, tiền vốn tháng trước nhập thành vốn của tháng sau.
Bài giải
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Dạng 6: Bài toán có nội dung hình học
Bài 1. a) Tính diện tích của hình tam giác có đáy là 23cm, chiều cao là 3dm.
b) Tính diện tích của hình tam giác có đáy là 3,6 cm, chiều cao bằng 5/9 độ dài đáy.
Bài giải
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Bài 2. a) Tính diện tích của hình thang có đáy lớn 4,5 dm, đáy nhỏ 60 cm và chiều cao là 8dm.
b) Một hình thang có độ dài 2 đáy lần lượt là 23 cm và 4,1 dm. Tính diện tích hình thang biết chiều cao bằng trung bình cộng độ dài hai đáy.
Bài giải
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Bài 3. Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn là 55m, đáy nhỏ bằng 3/5 đáy lớn, chiều cao bằng trung bình cộng 2 đáy.
a) Tính diện tích thửa ruộng đó.
b) Biết rằng cứ 100m2 thì thu hoạch được 65 kg thóc. Hỏi trên thửa ruộng đó người ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?
Bài giải
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Bài 4. Tính chu vi và diện tích của hình tròn có:
a) Bán kính là 6 cm.
b) Đường kính là 8,4 dm.

Bài giải
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Nguồn: Tổng hợp
 

Hoàng Cúc

Người đẹp Tây Bắc ^^
8/2/20
404
8
18
29
Người đẹp Tây Bắc ^^
Phần 9:
I. Phần trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Bài 1:
Một hình thang có độ hai đáy lần lượt là 5 dm và 4 dm; chiều cao 3,5 dm. Diện tích hình thang đó là:

A, 31,5 dm2
B, 3,15 dm2
C, 15,75 dm2
D, 157,5 dm2

Bài 2: Chu vi của hình tròn có đường kính 3,6 dm là:

A, 11,304 dm2
B, 11,34 dm2
C, 113,04 dm2
D, 22,608 dm2

Bài 3: Một hình lập phương có diện tích XQ là 16cm2 thì cạnh của hình lập phương đó là:

A. 2cm
B. 3cm
C. 4cm

Bài 4: Một hình tròn có đường kính là 1,2m thì diện tích của hình tròn đó là:

A. 1,1304m2
B. 11,304m2
C. 4,5216m2

Bài 5: 25% của 120 là:

A. 25
B. 30
C. 40

II. Phần tự luận

Bài 6:
Tìm (2 điểm)
2,25 - + 0,9 = 0,57 : 0,28 x 0,5 = 2,7
…………………………………………………………………………………………………………............................
…………………………………………………………………………………………………………............................
…………………………………………………………………………………………………………............................
…………………………………………………………………………………………………………............................

Bài 7: Một mảnh vườn hình thang có chiều cao 15m; độ dài hai đáy lần lượt là 24m và 18m. Diện tích phần trồng lạc chiếm 72% diện tích mảnh đất. Tính diện tích phần đất trồng lạc.
A, 453,6cm2 B, 435,6cm2 C, 226,8cm2 D, 22,68cm2

Bài 8: Diện tích toàn phần của hình lập phương là 1,5m2.Thể tích của hình lập phương đó là:
A, 25 dm3 B, 50 dm3 C, 75 dm3 D, 125 dm3

Bài 9: Một bể cạn khô có dạng hình hộp chữ nhật đo trong lòng bể có chiều dài 2m, chiều rộng 1,4m và chiều cao 1,2m. Lúc 7 giờ rưỡi người ta mở vòi nước chảy vào bể, trung bình cứ giờ chảy được 120 lít nước . Hỏi đến mấy giờ thì bể đầy nước?
…………………………………………………………………………………………………………............................
…………………………………………………………………………………………………………............................
…………………………………………………………………………………………………………............................
…………………………………………………………………………………………………………............................
…………………………………………………………………………………………………………............................
…………………………………………………………………………………………………………............................

Bài 10: Tính bằng cách thuận tiện nhất (1 điểm)
a, 2,35 x 2 + 2,35 x 3 + 2,35 x 5
…………………………………………………………………………………………………………............................
…………………………………………………………………………………………………………............................
…………………………………………………………………………………………………………............................
…………………………………………………………………………………………………………............................
b, 1,234 x 4 + 1,234 x 3 + 1,234 x 2 + 1,234
…………………………………………………………………………………………………………............................
…………………………………………………………………………………………………………............................
…………………………………………………………………………………………………………............................
…………………………………………………………………………………………………………............................

Bài 11: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào câu trả lời sau
a) 9m36dm3 = 9,600m3
b) 758dm3 = 0,758m3

Nguồn: Tổng hợp
 

Hoàng Cúc

Người đẹp Tây Bắc ^^
8/2/20
404
8
18
29
Người đẹp Tây Bắc ^^
Phần 10:

I. Phần trắc nghiệm: Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: 10% của một số là 15. Vậy số đó là :

A. 45
B. 50
C. 15
D. 150

Câu 2: Tỷ lệ % của 25 và 50 là :

A. 2,00%
B. 50 %
C. 200 %
D. 75%

Câu 3: Thể tích hình hộp chữ nhật có chiều dài 3,6cm, chiều rộng 2cm và chiều cao 1,2cm :

A. 6,72cm3
B. 6,8cm3
C. 8,64 cm3
D. 9cm3

Câu 4: Diện tích của hình tròn có bán kính r = 6cm là:

A. 113,4cm2
B. 113,04cm2
C. 18,84cm2
D. 13,04cm2

Câu 5: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:
a) 23m2 9dm2 = 2309dm2
b) 899 yến > 9 tấn
c) Năm 2013 thuộc thế kỉ 20
d) 1 thế kỉ = 100 năm

II. Phần tự luận:

Câu 6 :Tính giá trị biểu thức:
a) 145 + 637,38 : 18 x 2,5 b) (27,8 + 16,4) 5
…………………………………………………………………………………………………………............................
…………………………………………………………………………………………………………............................
…………………………………………………………………………………………………………............................
…………………………………………………………………………………………………………............................

Câu 7 : Một bể nước hình hộp chữ nhật có chiều dài là 4,5m, chiều rộng là 2,5m và chiều cao là 1,8m. (bể không có nắp đậy)
a) Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của bể nước hình hộp chữ nhật đó.
b) Bể đó chứa được nhiều nhất bao nhiêu lít nước? (1dm3 = 1lít).
c) Trong bể đang có 16,2m3 nước. Tính chiều cao của mực nước trong bể.
…………………………………………………………………………………………………………............................
…………………………………………………………………………………………………………............................
…………………………………………………………………………………………………………............................
…………………………………………………………………………………………………………............................
…………………………………………………………………………………………………………............................
…………………………………………………………………………………………………………............................
…………………………………………………………………………………………………………............................
…………………………………………………………………………………………………………............................

Câu 8: Tìm x: 0,16 : x = 2 – 1,6
…………………………………………………………………………………………………………............................
…………………………………………………………………………………………………………............................
…………………………………………………………………………………………………………............................
…………………………………………………………………………………………………………............................

Câu 9: Một người thợ gò một cái thùng tôn không nắp dạng hình hộp CN có chiều dài 6dm, chiều rộng 4dm và chiều cao 9dm. Tính diện tích tôn dùng để làm thùng (không tính mép hàn).
…………………………………………………………………………………………………………............................
…………………………………………………………………………………………………………............................
…………………………………………………………………………………………………………............................
…………………………………………………………………………………………………………............................
…………………………………………………………………………………………………………............................
…………………………………………………………………………………………………………............................
…………………………………………………………………………………………………………............................
…………………………………………………………………………………………………………............................

Nguồn: Tổng hợp
 

Hoàng Cúc

Người đẹp Tây Bắc ^^
8/2/20
404
8
18
29
Người đẹp Tây Bắc ^^
Phần 11:
I. Phần trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái trước đáp án đúng

Bài 1: Phân số được viết dưới dạng số thập phân là:

A) 0,4 B) 0,8 C) 0,04 D) 0,08

Bài 2: Một tấm bìa hình tam giác có đáy bằng 7,2dm, chiều cao kém cạnh đáy 2,7dm, thì có diện tích là bao nhiêu dm2?

A) 19,44 B) 16,2 C) 32,4 D) 35,64

Bài 3: 35% của 90kg là :

A) 31,5 B) 315 C) 315kg D) 31,5kg


Bài 4: Một tam giác vuông có hai cạnh lần lượt là 3cm và 4cm. Vậy diện tích tam giác đó là:

A. 4cm B. 6cm C. 14cm D. 12cm

Bài 5: Diện tích hình trònđường kính 1,2dm là :

A. 3,768dm B. 4,5216dm C. 1,1304dm D. 2,2608dm

II. Phần tự luận


Bài 6: Một thửa ruộng hình thang có diện tích là 361,8m2, đáy lớn hơn đáy nhỏ là 13,5m. Hãy tính độ dài của mỗi đáy. Biết rằng nếu tăng đáy lớn thêm 5,6m thì diện tích của thửa ruộng sẽ tăng thêm 33,6m2.
…………………………………………………………………………………………………………............................
…………………………………………………………………………………………………………............................…………………………………………………………………………………………………………............................…………………………………………………………………………………………………………............................…………………………………………………………………………………………………………............................…………………………………………………………………………………………………………............................…………………………………………………………………………………………………………............................

Bài 7 : Thực hiện phép tính :
46,8 x 5,6 48,6 : 3,6
…………………………… ………………………………
…………………………… ………………………………
…………………………… ………………………………
…………………………… ………………………………
…………………………… ………………………………
…………………………… ………………………………
…………………………… ………………………………


Bài 8 : Một bể cá dạng hình hộp chữ nhật làm bằng kính (không nắp) có chiều dài 1,3m, chiều rộng 0,9m, chiều cao 6dm. Mực nước ban đầu trong bể là 4dm.
a,Tính diện tích kính dùng để làm bể cá đó. (1 điểm)
b, Người ta cho vào bể một hòn đá. Lúc này mực nước đo được là 5dm. Tính thể tích của hòn đá.

…………………………………………………………………………………………………………....................

…………………………………………………………………………………………………………............................…………………………………………………………………………………………………………............................…………………………………………………………………………………………………………............................…………………………………………………………………………………………………………............................…………………………………………………………………………………………………………............................…………………………………………………………………………………………………………............................

Bài 9: Một người đi xe máy từ nhà lúc 7 giờ 45 phút và tới chợ lúc 8 giờ. Tính vận tốc của người đó, biết quãng đường từ nhà đến chợ dài 10km.

…………………………………………………………………………………...........................................

…………………………………………………………………………………………………………............................…………………………………………………………………………………………………………............................…………………………………………………………………………………………………………............................…………………………………………………………………………………………………………............................…………………………………………………………………………………………………………............................…………………………………………………………………………………………………………............................

Nguồn: Tổng hợp
 

Hoàng Cúc

Người đẹp Tây Bắc ^^
8/2/20
404
8
18
29
Người đẹp Tây Bắc ^^
Phần 12:

I. Phần trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Bài 1:
Phân số được viết dưới dạng số thập phân là:

A) 0,4
B) 0,8
C) 0,04
D) 0,08

Bài 2: Một tấm bìa hình tam giác có đáy bằng 7,2dm, chiều cao kém cạnh đáy 2,7dm, thì có diện tích là bao nhiêu dm2?

A) 19,44
B) 16,2
C) 32,4
D) 35,64

Bài 3: 35% của 90kg là :

A) 31,5
B) 315
C) 315kg
D) 31,5kg

Bài 4: 8m3 4dm3 = …..m3 ?

A) 8,004
B) 8,04
C) 8,4
D) 84

Bài 5: Một hình thang có chiều cao 12cm, trung bình cộng độ dài 2 đáy là 22cm thì có diện tích là bao nhiêu cm2?

A) 132
B) 204
C) 192
D) 264

Bài 6: Tỉ số phần trăm của 7 và 40 là :

A) 0,175%
B) 1,75%
C) 17,5%
D) 175%

Bài 7: 0,03% = … ?

A) 30
B) 300
C) 3000
D) 3

Bài 8: 25% của một ngày thì bằng bao nhiêu giờ?

A) 2
B) 4
C) 6
D) 8

Bài 9: Số thích hợp thay vào x để : 7,2 < x < 7,3 là:

A) 7,23
B) 7,32
C) 7,12
D) 7,43

Bài 10: Một tam giác có diện tích là 15cm2 , cạnh đáy là 0,8dm thì chiều cao là…cm ?

A) 37,5
B) 7
C) 1,875
D) 3,75

Bài 11: Nếu chỉ lấy đến 2 chữ số ở phần thập phân của thương thì phép chia 33,14 : 58 có số dư là:

A) 0,8
B) 0,08
C) 0,008
D) 800

Bài 13: Lấy một số thập phân chia cho 6,72 rồi cộng với 12,8 thì được kết quả là 19,7. Hỏi số thập phân đó là số nào?

A) 46,368
B) 39,22
C) 0,18
D) 66,06

II. Phần tự luận:

Bài 14:
Viết số thích hợp vào chỗ chấm : 6m3 272m3 = ….m3 0,5m2 = ….dm2

65 000m2 = …ha 53cm = ….m

Bài 15: Một người bán 120kg gạo trong đó có 35% là gạo nếp. Tính số gạo tẻ mà người đó đã bán?
…………………………………………………………………………………………………………............................
…………………………………………………………………………………………………………............................
…………………………………………………………………………………………………………............................
…………………………………………………………………………………………………………............................
…………………………………………………………………………………………………………............................
…………………………………………………………………………………………………………............................
…………………………………………………………………………………………………………............................
…………………………………………………………………………………………………………............................

Nguồn: Tổng hợp
 

Hoàng Cúc

Người đẹp Tây Bắc ^^
8/2/20
404
8
18
29
Người đẹp Tây Bắc ^^
Phần 13:
I. Phần trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Bài 1:
Một hình thang có tổng độ dài 2 đáy là 8,6m và chiều cao là 4m thì có diện tích là:

A) 4,3 m2
B) 6,3 m2
C) 17,2 m2
D) 34,4 m2

Bài 2: Hình tròn có đường kính 4 dm có diện tích là :

A) 12,56 dm2
B) 50,24 dm2
C) 25,12 dm2
D) 6,28 dm2

Bài 3: Phép chia 22,4 :18 có số dư là:

A. 12
B. 0,12
C.1,24
D. 0,012

Bài 4: Một hình tam giác co diện tích là 500m2 và đáy là 40 m thì chiều cao của nó là.....

A. 25mB. 5,25mC.20mD. 10m

Bài 5: 0,121km2 = ......ha ...m2

A. 1 ha 21m2B. 12ha 1m2C . 121ha D. 121m2

Bài 6: Biết 95% của một số là 475 vậy của số đó là......

A. 19B. 95C. 100D. 500

II. Phần tự luận:

Bài 7:
Một hình tam giác có diện tích bằng m2 và chiều cao bằng m. Tính độ dài đáy của tam giác đó.
…………………………………………………………………………………………………………............................
…………………………………………………………………………………………………………............................
…………………………………………………………………………………………………………............................
…………………………………………………………………………………………………………............................
…………………………………………………………………………………………………………............................
…………………………………………………………………………………………………………............................
…………………………………………………………………………………………………………............................
…………………………………………………………………………………………………………............................

Bài 8: Một phòng học hình hộp chữ nhật có chiều dài 6m, chiều rộng 4,5m và chiều cao 4m. Người ta quét vôi trần nhà và bốn bức tường phía trong phòng. Tính dịên tích quét vôi biết diện tích các cửa là 8,5m2 .
…………………………………………………………………………………………………………............................
…………………………………………………………………………………………………………............................
…………………………………………………………………………………………………………............................
…………………………………………………………………………………………………………............................
…………………………………………………………………………………………………………............................
…………………………………………………………………………………………………………............................
…………………………………………………………………………………………………………............................
…………………………………………………………………………………………………………............................

Bài 9: Một bể cá hình hộp chữ nhật có chiều dài 0,5m, chiều rộng 0,3m. Trong bể chứa 48 lít nước và mực nước lên đến chiều cao của bể. Tính chiều cao của bể.
…………………………………………………………………………………………………………............................
…………………………………………………………………………………………………………............................
…………………………………………………………………………………………………………............................
…………………………………………………………………………………………………………............................
…………………………………………………………………………………………………………............................
…………………………………………………………………………………………………………............................
…………………………………………………………………………………………………………............................
…………………………………………………………………………………………………………............................

Bài 10: Một mảnh đất hình thang có tổng độ dài hai đáy là 89m, độ dài hai đáy hơn chiều cao 18,6m. Trong mảnh dất đó có một hồ nước hình lập phương cạnh 3,6m. Tính diện tích còn lại của mảnh đất.

…………………………………………………………………………………………………………............................
…………………………………………………………………………………………………………............................
…………………………………………………………………………………………………………............................
…………………………………………………………………………………………………………............................
…………………………………………………………………………………………………………............................
…………………………………………………………………………………………………………............................
…………………………………………………………………………………………………………............................
…………………………………………………………………………………………………………............................

Nguồn: Tổng hợp
 

Hoàng Cúc

Người đẹp Tây Bắc ^^
8/2/20
404
8
18
29
Người đẹp Tây Bắc ^^
Phần 14:

I. Phần trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Chữ số 5 trong số 162,57 chỉ: (0,5 điểm)

A. 5 đơn vị
B. 5 phần trăm
C. 5 chục
D. 5 phần mười

Câu 2: 5840g = .... kg (0,5 điểm)

A. 58,4kg
B. 5,84kg
C. 0,584kg
D. 0,0584kg

Câu 3: Có 20 viên bi, trong đó có 3 viên bi nâu, 4 viên bi xanh, 5 viên bi đỏ, 8 viên bi vàng. Như vậy 1/5 số viên bi có màu: (1 điểm)

A. Nâu
B. Đỏ
C. Xanh
D. Trắng

Câu 4: Một huyện có 320ha đất trồng cây cà phê và 480ha đất trồng cây cao su. Hỏi diện tích đất trồng cây cao su bằng bao nhiêu phần trăm diện tích đất trồng cây cà phê?: (1 điểm)

A. 150%
B. 15%
C. 1500%
D. 105%

Câu 5: Hình lập phương có cạnh là 5m. Vậy thể tích hình đó là: (1 điểm)

A. 150 m3
B. 125 m3
C. 100 m3
D. 25 m3

Câu 6: Chữ số 3 trong số thập phân 24,135 có giá trị là:

A. 3/10
B. 3/100
C. 3/1000

Câu 7: Hỗn số 8 bằng số thập phân nào trong các số sau :

A. 8,05
B. 8,5
C. 8,005

Câu 8 : 35m2 7dm2 = ………..m2. Số thích hợp viết vào chỗ chấm là:

A. 3,57
B. 35,07
C. 35,7

II. Phần tự luận:
Câu 9: a,Tìm y, biết: (2 điểm) b, Tính:

34,8 : y = 7,2 + 2,8 21,22 + 9,072 10 + 24,72 : 12
…………………………………………………………………………………………………………............................
…………………………………………………………………………………………………………............................
…………………………………………………………………………………………………………............................
…………………………………………………………………………………………………………............................
…………………………………………………………………………………………………………............................

Câu 10: Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có kích thước trong lòng bể là chiều dài 1,8m chiều rộng 1,5m chiều cao là 1,2m. lượng nước trong bể bằng 75% thể tích bể. Hỏi:
a, Trong bể có bao nhiêu lít nước.
b, Để 80% thể tích bể có nước thì phải đổ thêm vào bể bao nhiêu lít nước?
…………………………………………………………………………………………………………............................
…………………………………………………………………………………………………………............................
…………………………………………………………………………………………………………............................
…………………………………………………………………………………………………………............................
…………………………………………………………………………………………………………............................
…………………………………………………………………………………………………………............................
…………………………………………………………………………………………………………............................
…………………………………………………………………………………………………………............................

Nguồn: Tổng hợp
 

Hoàng Cúc

Người đẹp Tây Bắc ^^
8/2/20
404
8
18
29
Người đẹp Tây Bắc ^^
Phần 15:

I. Phần trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Bài 1:. Tìm chữ số x, biết: 5,6x1 > 5,681

A. x = 9 B. x = 7 C. x = 1 D. x = 0

Bài 2: 6 tấn 43kg = ..... tấn. Số thích hợp điền vào chỗ chấm (….) là:

A. 6,43 B. 6,043 C. 64,3 D. 0,643

Bài 3: Lớp 5A có 15 bạn nam và 20 bạn nữ. Tỉ số phần trăm của số bạn nam và số bạn nữ của lớp 5A là:

A. 15% B. 75%. C. 20% D. 21%

Bài 4: Chữ số 6 trong số thập phân 2,697 có giá trị là:

A. 6/10 B. 6/100 C. 6/1000 D. 6

Bài 5: Viết dưới dạng số thập phân là:

A. 0,76 B. 7,6 C. 7,06 D. 7,006

Bài 6: Số lớn nhất trong các số: 4,23; 4,32; 4,4; 4,321

A. 4,23 B. 4,32 C. 4,4 D. 4,321

Bài 7: 20% của 520 là:

A. 401 B. 104 C. 140

II: Phần tự luận

Bài 8:
(2 điểm) Đặt tính rồi tính:
a) 36,75 + 89,46 b) 351 – 138,9
…………………………………………………………………………………………………………............................
…………………………………………………………………………………………………………............................
…………………………………………………………………………………………………………............................
…………………………………………………………………………………………………………............................
…………………………………………………………………………………………………………............................
c) 60,83 x 47,2 d) 109,44 : 6,08
…………………………………………………………………………………………………………............................
…………………………………………………………………………………………………………............................
…………………………………………………………………………………………………………............................
…………………………………………………………………………………………………………............................
…………………………………………………………………………………………………………............................

Bài 9: (2 điểm) Tìm X:
a/ X x 100 = 41,87 b/ 0,48 : X = 1,2
…………………………………………………………………………………………………………............................
…………………………………………………………………………………………………………............................
…………………………………………………………………………………………………………............................
…………………………………………………………………………………………………………............................
…………………………………………………………………………………………………………............................

Bài 10: (2 điểm) Một mảnh vườn có nửa chu vi là 15,4 m, chiều rộng bằng 2/ 3 chiều dài. Tính chiều dài, chiều rộng của mảnh vườn đó?
…………………………………………………………………………………………………………............................
…………………………………………………………………………………………………………............................
…………………………………………………………………………………………………………............................
…………………………………………………………………………………………………………............................
…………………………………………………………………………………………………………............................

Bài 11: (1 điểm) Tính tỉ số phần trăm của hai số 60 và 24.
…………………………………………………………………………………………………………............................
…………………………………………………………………………………………………………............................
…………………………………………………………………………………………………………............................
…………………………………………………………………………………………………………............................
…………………………………………………………………………………………………………............................
Nguồn: Tổng hợp
 

Hoàng Cúc

Người đẹp Tây Bắc ^^
8/2/20
404
8
18
29
Người đẹp Tây Bắc ^^
Phần 16:
I. Phần trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Bài 1: Hỗn số chuyển thành số thập phân là:

A. 5,02
B. 5,15
C. 5,2
D. 5, 26

Bài 2: Giá trị của chữ số 5 trong số 63,539 là:

A. 500
B. 5/10
C. 5/100
D.5/1000

Bài 3: Số lớn nhất trong các số: 9,85; 9,58; 98,5; 8,95 là:

A. 9,85
B. 9,58
C. 98,5
D. 8,95

Bài 4: Phân số viết dưới dạng số thập phân là:

A. 0,45
B. 4,5
C. 0,045
D. 450

II. Phần tự luận:

Bài 5: Đặt tính rồi tính
a) 146,34 + 521,85 b) 745,5 - 14,92 c) 25,04 × 3,5 d) 77,5: 2,5
…………………………………………………………………………………………………………............................
…………………………………………………………………………………………………………............................
…………………………………………………………………………………………………………............................
…………………………………………………………………………………………………………............................
…………………………………………………………………………………………………………............................

Bài 6: Tìm y: 0,8 × y = 1,2 × 10
…………………………………………………………………………………………………………............................
…………………………………………………………………………………………………………............................
…………………………………………………………………………………………………………............................
…………………………………………………………………………………………………………............................
…………………………………………………………………………………………………………............................

Bài 7: Một tấm bìa hình chữ nhật có chiều dài 7,5 dm, chiều rộng kém chiều dài 2,25dm. Tính chu vi tấm bìa hình chữ nhật đó?
…………………………………………………………………………………………………………............................
…………………………………………………………………………………………………………............................
…………………………………………………………………………………………………………............................
…………………………………………………………………………………………………………............................
…………………………………………………………………………………………………………............................

Bài 8: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
a. 9km 78m =……………..m
b. 5m2 64dm2 = . . . . ...............dm2
c. 5 kg 23 g = …………….kg
d. 231 ha = ……………. Km2

Bài 9: Điền dấu (>; <; =) thích hợp vào chỗ chấm.
a. 32,10.............320 b. 5,05 ..............5,050
c. 45,1 ............. 45,098 d. 79,12............32,98

Nguồn: Tổng hợp
 

Hoàng Cúc

Người đẹp Tây Bắc ^^
8/2/20
404
8
18
29
Người đẹp Tây Bắc ^^
Phần 17:
I. Phần trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Bài 1
.: Số thập phân gồm có: bảy chục, hai đơn vị và năm phần trăm viết là:

A. 702,50
B. 72,05
C. 720,5
D. 27,05

Bài 2: Viết dưới dạng số thập phân ta được:

A. 2,01
B. 20,1
C. 2,10
D. 0,201

Bài 3: Số lớn nhất trong các số: 0,187 ; 0,169; 0,21; 0,9 là :

A. 0,9 `
B. 0,187
C. 0,169
D. 0,21

Bài 4: Số thích hợp vào chỗ chấm trong 7dm24cm2 = ....... cm2

A. 74
B. 704
C. 740
D. 7400

Bài 5: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô :

a) 8,56dm2 = 856 dm2 b) 2060m = 20km 60m

Bài 6: Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 400m, chiều rộng 100m thì diện tích là:

A. 4000 ha
B. 400 ha
C. 40 ha
D. 4 ha

Bài 7: 15,24 < x < 16,02 (x là số tự nhiên)

A.x = 15
B. x = 14
C. x = 16

Bài 8: 6 tấn 5 kg = ................kg. Số thích hợp cần viết vào chỗ chấm là:

A.65
B. 605
C. 6005

II. Phần tự luận:

Bài 9: Đặt tính rồi tính.

a. 35,124 + 24,682 b. 17,42 – 8,624 c. 12,5 × 2,3 d. 19,72: 5,8

…………………………………………………………………………………………………………............................
…………………………………………………………………………………………………………............................
…………………………………………………………………………………………………………............................
…………………………………………………………………………………………………………............................
…………………………………………………………………………………………………………............................

Bài 10: Lớp 5B có 32 học sinh, trong đó số học sinh 10 tuổi chiếm 75%, còn lại là học sinh 11 tuổi. Tính số học sinh 11 tuổi của lớp học đó
…………………………………………………………………………………………………………............................
…………………………………………………………………………………………………………............................
…………………………………………………………………………………………………………............................
…………………………………………………………………………………………………………............................
…………………………………………………………………………………………………………............................

Bài 11: Tính bằng cách thuận tiện nhất.
a. 4,7 × 5,5 – 4,7 × 4,5 b. 23,5 × 4,6 + 23,5 × 5,4
…………………………………………………………………………………………………………............................
…………………………………………………………………………………………………………............................
…………………………………………………………………………………………………………............................
…………………………………………………………………………………………………………............................
…………………………………………………………………………………………………………............................

Bài 12: Nối số số thập với cách đọc số thập phân tương ứng:
52,18
324,21
406,573
Bốn trăm linh sáu phẩy năm trăm bảy mươi ba.
Ba trăm hai mươi tư phẩy hai mươi mốt.
Năm mươi hai phẩy mười tám

Bài 13: Viết số thập phân,
a) Năm đơn vị, bảy phần mười: ......................................................
b) Ba mươi hai đơn vị, tám phần mười, năm phần trăm .............................
c) Không đơn vị, một phần nghìn: ...................................................

Nguồn: Tổng hợp.
 

Đăng nhập

Hoặc Đăng nhập sử dụng

Vietnam Cryptocoin fans

Shoutbox
Đăng nhập để sử dụng ChatBox
  1. No shouts have been posted yet.

Tin tức bạn bè

Xin chào tất cả mọi người!
D2KT wrote on Vải Ngọt's profile.
Chúc bạn một mùa vải thiều bội thu

Taxi tải Kiến Vàng cho thuê taxi tải chuyển nhà Hà Nội, chuyển văn phòng trọn gói giá rẻ. Taxi tải giá rẻ tại Hà Nội hoạt động 24/7, không bị cấm giờ và đường. Hotline 0978804466 - 0983 96 7373

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Diễn đàn Kiến thức

  • Diễn đàn Kiến thức (D2KT) dành cho học sinh - Teens kết bạn, học tập và chia sẻ sở thích. DiendanKienThuc.com đang thử nghiệm và xin giấy phép hoạt động mxh.