Bài ôn tập ở nhà nghỉ phòng chống dịch bệnh môn Toán lớp 3

Lumdongtien1110

Thành Viên
13/10/19
245
30
28
26
Thành Viên
Các bậc phụ huynh cùng các bạn học sinh đang lo lắng học tại nhà - tự học để bồi đắp kiến thức trong thời gian nghỉ học phòng dịch, mình chia sẻ một số đề thi ôn tập toán lớp 3. Đề thi gồm trắc nghiệm và tự luận nhé.

A - Trắc nghiệm (4 điểm)

Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: (0,5 điểm) Số liền trước của số 519 là:


A. 519

B. 518

C. 517

D. 560

Câu 2: (0,5 điểm) Kết quả của phép tính 165 + 213 là:

A. 278

B. 379

C. 378

D. 478

Câu 3: (1 điểm) 35km x 2 = … Đáp án điền vào chố chấm là:

A.70 m

B. 75 km

C. 70 km

D. 75

Câu 4: (1 điểm) 64 g thịt gấp 8g thịt số lần là:

A. 6 g

B. 8

C. 8 lần

D. 8g

Câu 5: ( 0,5 điểm) Gía trị của biểu thức 140 – 20 x 2 là:

A. 240

B. 120

C. 100

D. 102

Câu 6: ( 0,5 điểm) Hình vẽ bên có mấy góc vuông?

Bài Tập Toán lớp 3


A. 4

B. 6

C. 8

D. 7

B-Tự luận (6 điểm)

Câu 7: ( 2 điểm) Đặt tính rồi tính


A. 364 + 254

B. 270 – 89

C. 250 x 3

D. 456 : 5

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Câu 8: (1 điểm ) Tìm y, biết:

a, y : 6 = 123

b, y x 4 = 450 - 10

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Câu 9: (2 điểm) Một cửa hàng buổi sáng bán được 80 kg tỏi, buổi chiều bán được số tỏi bằng 1/2 lần số tỏi buổi sáng. Hỏi cả hai buổi bán được bao nhiêu ki-lô-gam tỏi?

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Câu 10: (1 điểm)

a, Tìm một số biết rằng lấy số đó nhân với số lớn nhất có một chữ số thì được kết quả là 108?

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

b, Tính nhanh

115 + 146 + 185 + 162 + 138 + 154 =………………………………….

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………
Nguồn: TH
 

Lumdongtien1110

Thành Viên
13/10/19
245
30
28
26
Thành Viên
 • Bài 1: Tính giá trị các biểu thức sau
a) 150 + 120 – 34
b) 42 x 2 : 3
c) 40 + 32 +45
d) 150 : 3 : 2
e) 21 x 3 x 5

Bài 2: Nối biểu thức với giá trị đúng của nó
a) 45 x 10 x 21. 47
b) 82 : 2 x 52. 12
c) 32 +5 x 33. 900
d) 18 x 2 : 34. 23
e) 11 + 36 : 34. 3
f) 36 : 3 : 45. 205


Bài 3: Tính giá trị biểu thức a) 37 + (35 x 2)
b) (32 + 36) x 3
c) 42 : (15 + 6)
d) 32 - 20 : ( 12 : 6 + 3)
e) 15 + 17 x (21 : 7 +2)

Bài 4: Cho hình chữ nhật ABCD có độ dài cạnh cạnh AB = 20cm, độ dài cạnh BC có độ
dài bằng nửa cạnh AB. Tính tổng độ dài 4 cạnh của hình chữ nhật đó

Bài 5: Có 110 viên bi màu xanh, 50 viên bi màu đỏ. Số bi đó được xếp đều vào 5 hộp. Hỏi mỗi hộp có bao nhiêu viên bi.

Bài 6: Có 120 quả bóng xếp đều vào 5 hộp, mỗi hộp có 4 ngăn. Hỏi mỗi ngăn có bao
nhiêu quả bóng.Bài 7: Cho hình vuông ABCD có độ dài cạnh AB bằng 10cm. Tính tổng độ dài 4 cạnh của hình vuông.Bài 8: Thương của 632 và 4 cộng 180 được kết quả là:

A. 120 B. 15

C. 338 D. 816

Bài 9: Tổng các số tự nhiên từ 1 đến 10 bằng bao nhiêu?
A. 55 B. 100

C. 25 D.70
Bài 10: Nhà có 3 anh em. Tuổi anh lớn gấp 3 lần tuổi em út, tuổi anh thứ 2 bằng nửa tuổi anh cả. Biết anh cả năm nay 18 tuổi. Tính tổng số tuổi của 3 anh em.

A. 27 B. 24

C. 21 D. 33

Nguồn TH
 
 • Like
Reactions: Dream 18

Lumdongtien1110

Thành Viên
13/10/19
245
30
28
26
Thành Viên
Bài 1: Số lớn nhất có hai chữ số là :
A. 10 B. 90 C. 89 D. 99

Bài 2: Năm 2010 có 365 ngày, 1 tuần lễ có 7 ngày. Vậy năm 2010 có:
A. 52 tuần lễ B. 5 tuần lễ và 15 ngày
C. 52 tuần lễ và 1ngày D. 52 tuần lễ và 15 ngày

Bài 3: Một hình vuông có chu vi là 36m. Cạnh của hình vuông đó là:
A. 18m B. 12m C. 8m D. 9m

Bài 4: Cha 45 tuổi ,con 9 tuổi thì tuổi con bằng một phần mấy tuổi cha?
A. B. C. D.

Bài 5: Viết tiếp vào chỗ chấm : 16 , 22 , 28, …., …… là:
A. 34,40 B. 35,41 C. 35,40 D.36, 42

Bài 6 : Một số chia cho 8 được thương là 6 và số dư là 4 . Số đó là.
A. 51 B. 52 C. 53 D. 54

II/ Phần tự luận:( 7 điểm)

Bài 1:( 2 điểm) Đặt tính rồi tính

276 + 319 756 - 392 208 x 3 536 : 8

Bài 2: ( 1 điểm) Tìm y :
y : 7 = 9 ; 5 x y = 85
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bài 3:(1 điểm) Tính giá trị của biểu thức :
169 – 24 : 2 ; 123 x ( 83 – 80 )
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

Bài 4:(1điểm) Viết số thích hợp vào chỗ có dấu chấm.

giờ = …………..phút ; 5m 8dm =…………..dm

8 kg = ……………g ; 7hm = …………….m

Bài 5:(1 điểm)
Hải có 24 viên bi, Minh có số bi bằng số bi của Hải . Hỏi Hải có nhiều hơn Minh bao
nhiêu viên bi?
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bài 6: (1điểm) Có 52 m vải, may mỗi bộ quần áo hết 3 m. Hỏi có thể may được nhiều nhất mấy bộ và thừa bao nhiêu mét vải?
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Nguồn tổng hợp
 
 • Like
Reactions: Dream 18

Lumdongtien1110

Thành Viên
13/10/19
245
30
28
26
Thành Viên
Câu 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm (1 điểm).
63 : 7 = ……
35 : 5 = ……….
42 : 6 = ……..
56 : 7 = ……..

Câu 2: Đặt tính rồi tính (2 điểm):
a) 235 x 2 =
b) 630 : 7 =
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

Câu 3: Thực hiện tính (2 điểm).
a) 205 + 60 +3 = ………..
b) 462 + 7 – 40 = …………….

Câu 4: (3 điểm)
Số bò nhiều hơn số trâu là 28 con. Biết rằng số trâu là 7 con. Hỏi số trâu bằng một phần mấy số bò ?
Bài giải
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...

Câu 5:
Một hình chữ nhật có chiều dài 60m, chiều rộng là 20m. Tính chu vi hình chữ nhật đó?
Bài giải
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Nguồn tổng hợp
 

Đăng nhập

Hoặc Đăng nhập sử dụng

Ôn thi THPT QG

Shoutbox
Đăng nhập để sử dụng ChatBox
 1. V Vanhoctre:
  Chào Diễn đàn, có ai onl không?
 2. songngu songngu:
  Ko thaya ai nhỉ??
 3. D2KT D2KT:
  Chào tuần mới cả nhà. An lành và sức khoẻ tốt nhé!
 4. D2KT D2KT:
  Shoutbox has been pruned!

Tin tức bạn bè

Chào các bạn Diễn đàn Kiến thức! Chúng ta mở cuộc thi mới thôi :)

Cách ly cả nước 15 ngày, hoặc lâu hơn. Hiccc
D2KT wrote on Nguyen Thuc Chi's profile.
Chào bạn mới!

Cảm ơn bạn đã tham gia diễn đàn. Hãy để lại câu hỏi/chia sẻ tài liệu hay nhé!

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Sinh Nhật

Diễn đàn Kiến thức

 • Diễn đàn Kiến thức (D2KT) dành cho học sinh - Teens kết bạn, học tập và chia sẻ sở thích. DiendanKienThuc.com đang thử nghiệm và xin giấy phép hoạt động mxh.