Chia Sẻ Bài học Lịch sử từ Nhật Bản

Trang Dimple

Học học Nữa học mãi
Top Poster Of Month
31/10/12
5,117
325
83
27

Tại sao trong bối cảnh lịch sử chung của Châu Á cuối thế kỉ XIX, Nhật Bản lại là nước duy nhất thoát khỏi số phận thuộc địa và trở thành cường quốc? Từ sự phát triển của Nhật Bản, chúng ta có thể học tập được gì?Trong quá trình học tập các dân tộc khác, chúng ta còn có những hạn chế nào? Biện pháp khắc phục những hạn chế đó?


- Trong bối cảnh lịch sử giống nhau ở châu Á cuối thế kỉ XIX, Nhật Bản là nước duy nhất thoát khỏi số phận nước thuộc địa và trở thành cường quốc vì: Năm 1868, Thiên hoàng Minh Trị đã tiến hành cuộc cải cách, duy tân đưa đất nước phát triển theo hướng tư bản chủ nghĩa…

Từ sự phát triển của Nhật Bản, Việt Nam học tập :
-Phải Nhạy bén trước sự thay đổi của tình hình thế giới và trong nước để tiến hành cải cách, đổi mới đất nước, đầu tư vào yếu tố con người, ứng dụng những thành tựu khoa học kĩ thuật vào sản xuất…

- Trong quá trình học tập các dân tộc khác, chúng ta còn có những hạn chế như: tiếp thu văn hóa ồ ạt, không có chọn lọc, lai căng không phù hợp…

- Biện pháp: tiếp thu một cách có chọn lọc, hòa nhập nhưng không hòa tan…
 

Bài Trước

30 câu hỏi trắc nghiệm lớp 11 về Nhật Bản

Bài Tiếp

Quá trình hình thành hai phe chủ chiến - chủ hòa trong nội bộ triều đình Huế