Bài 4: Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XVI đến giữa thế kỉ XIX

lịch sử 8 kết nối tri thức bài 4: Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XVI đến giữa thế kỉ XIX​


1. Khái quát quá trình xâm nhập Đông Nam Á của thực dân phương Tây

Ở In-đô-nê-xi-a, thực dần Bồ Đào Nha xâm nhập ngay từ thế kỉ XVI. Đến giữa thế kỉ XIX, Hà Lan đã hoàn thành xâm lược.

Ở Ma Lai, Miến Điện, từ sau thế kỉ XVI, Anh, Pháp, Hà Lan tranh chấp. Cuối thế kỉ XIX là thực dần Anh.

Ở Phi-líp-pin, giữa thế kỉ XVI, Tầy Ban Nha đánh chiếm; năm 1898, Mỹ xâm lược và biến nước này thành thuộc địa.

Ở ba nước Đông Dương, từ thế kỉ XVI, nhiễu nước thực dân tranh giành ảnh hưởng. Cuối thế kỉ XIX, Pháp độc chiếm ba nước Đông Dương.

Ở Xiêm, do chính sách ngoại giao mềm dẻo của vua Ra-ma V nên giữ được nễn độc lập tương đối.

2. Tinh hình Đông Nam Á dưới ách đô hộ của thực dân phương Tây

Dưới sự thống trị của thực dần phương Tây, các nước trong khu vực Đông Nam Á có những chuyển biến lớn lao:

Vẽ chính trị:

+ Chính quyển và tầng lớp trên ở các nước đã đẩu hàng, phụ thuộc hoặc làm tay sai cho thực dân.

+ Bộ máy ở trung ương và cấp tỉnh đểu do các quan chức thực dân điểu hành.

Vể kinh tế:

+ Thực dân phương Tầy đẩy mạnh vơ vét, bóc lột người dân bản xứ, không chú trọng mở mang công nghiệp nặng, chủ yếu xây dựng những ngành công nghiệp chế biến, sản xuất hàng tiêu dùng

+ Mở rộng hệ thống đường giao thông như: đường sắt, đường bộ, bến cảng để phục vụ cho công cuộc khai thác kinh tế hoặc đàn áp phong trào đấu tranh của nhân dân.

+ Cướp đoạt ruộng đất để lập đồn điển, ép chính quyển bản xứ nhượng quyền khai khẩn đất hoang,...

Về văn ho á:

+ Du nhập của văn hoá phương Tây, gây ra sự xung đột văn hoá, tôn giáo ở nhiều nước (như ở Phi-líp-pin, In-đô-nê-xi-a).

+ Thực hiện chính sách nô dịch nhằm đổng hoá và ngu dân để dễ bề cai trị.

Về xã hội: có sự phân hoá sầu sắc.

3. Cuộc đấu tranh của nhân dân các nước Đống Nam Á chống thực dân phương Tây từ nửa sau thế kỉ XVI đến giữa thế kỉ XIX

Nội dung chính

Ở In-đô-nề-xi-a: sau khi bị thực dần Hà Lan đô hộ, đã nổ ra các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu như: khởi nghĩa Tơ-ru-nô Giề-giô (1675), khởi nghĩa Su-ra-pa-tít (1683 - 1719), khởi nghĩa Đi-pô-nề-gô-rô (1825 - 1830),... nhưng đều thất bại.

- Ở Phi-líp-pin: sau khi bị thực dân Tây Ban Nha xâm nhập đã vấp phải sự chống trả quyết liệt của nhân dân đảo Mác-tan (1521); khởi nghĩa Nô-va-lét (1823), khởi nghĩa Khơ-rut-xơ (1844),...

Ở Miến Điện: quân Anh vấp phải sự kháng cự của quân đội do tướng Ban-đu-la chỉ huy.
 
Khi người Âu đến ‘gõ cửa” thì giai cấp cầm quyền ở các nước Đông Nam Ấ thực hiện phương pháp giữ nước bằng việc “đóng cửa”, ngăn chặn người và hàng từ châu Âu đến, hoặc quá “ngây thơ” không có chính sách đối phó với mưu toan của thực dân châu Âu Kết quả là các nước Đông Nam Á này bị thực dân chầu Âu dùng vũ lực để “mở cửa” và thôn tính, biến thành thuộc địa, đưa các nước này hoà nhập vào thị trường thế giới một cách bị động. Để giữ nước, giữ độc lập dần tộc, các quốc gia Đông Nam Á buộc phải tiến hành đấu tranh vũ trang chống lại các cuộc xâm lược. Cũng vì thế, phong trào đấu tranh vũ trang chống xâm lược diễn ra sôi nổi từ khi thực dân châu Âu nổ súng xâm lược.
 

DiễnđànKiếnthức .COM

  • Diễn đàn kiến thức Văn Sử Địa - Nơi mọi người có thể chia sẻ và thảo luận về văn, sử, địa nhằm nâng cao, mở mang kiến thức. .
Chat
Đăng nhập để sử dụng ChatBox
  1. Tiêu Huân Nhi @ Tiêu Huân Nhi:
    Trung Thu là Tết của thiếu nhi ^^
  2. D2KT @ D2KT:
    hihi, muộn rồi. Ngủ thôi ^^
  3. Huân Nhi @ Huân Nhi:
    hi, cả nhà ơi.. chat đi

Trang cá nhân

Trung Thu là Tết của thiếu nhi ^^
Năm học mới 2023 - 2024 vui vẻ, thành công :)
Vĩnh Phúc mãi đỉnh

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Top