Bài 32: Các loại quả

Eve

Thành Viên
Sinh học 6 - Bài 32: Các loại quả

* Nội dung cơ bản:
[f=800]https://server1.butnghien.com/files/858/Bai%2032.CaC%20%20loai%20qua.pdf[/f]

* Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm:
1. Căn cứ vào vỏ quả chia quả thành 2 loại:
A. Quả mọng và quả khô
B. Quả khô và quả thịt
C. Quả hạch và quả mọng
D. Quả khô và quả khô nẻ.

2. Trong các nhóm quả sau, nhóm nào gồm toàn quả thịt?
A. Quả đậu bắp, quả me, quả thìa là, quả cải.
B. Quả cà chua, quả ớt, quả ké, quả me.
C. Quả dừa, quả xoài, quả táo, quả chuối.
D. Cả a và b.

3. Quả đào thuộc quả:
A. Hạch
B. Mọng
C. Khô nẻ
D. Khô không nẻ

4. Đặc điểm nào không có ở quả thịt
A. Vỏ quả mềm, dày chứa thịt
B. Quả gồm toàn thịt quả hoặc mọng nước
C. Trong phần vỏ quả có hạch cứng bọc lấy hạt
D. Vỏ quả khô, mỏng, cứng, tự nứt khi chín

5. Người ta phải thu hoạch đỗ xanh và đỗ đen trước khi quả chín khô vì:
A. Có thể dùng hạt với các tác dụng khác.

B. Chất lượng hạt tốt hơn.

C. Khi chín khô vỏ quả nẻ làm hạt rơi xuống đất khó thu hoạch.

D. Khi chín khô vỏ quả dính chặt vào hạt nên khó thu hoạch.Đáp án:
1.A, 2.C, 3.A, 4.D, 5.C

Nguồn: https://diendankienthuc.net

 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Bài Trước

Sinh học 6 - Bài 6: Quan sát tế bào thực vật

Bài Tiếp

Sinh học 5- Bài 33: Hạt và các bộ phận của hạt
Top