Kiến Thức Bài 12 sự hình thành và bước đầu phát triển của các vương quốc phong kiến ở Đông Nam Á

Bút Chì Màu

Moderator

Bài viết tổng hợp hệ thống nội dung kiến thức cơ bản ngắn gọn Lịch sử địa lý 6 Bài 12 sự hình thành và bước đầu phát triển của các vương quốc phong kiến ở Đông Nam Á bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống


1. Sự hình thành các vương quốc phong kiến

- Từ thế kỉ VII đến thế kỉ X, một số vương quốc phong kiến ở khu vực Đông Nam Á đã được hình thành và phát triển.

- Bộ máy nhà nước được tổ chức quy củ hơn, quyền lực của vua được tăng cường với hệ thống quân đội luật pháp hoàn thiện.

- Trên nền tảng các vương quốc cổ, kinh tế của các vương quốc phong kiến ở Đông Nam Á tiếp tục phát triển. Các vương quốc ở lục địa có ưu thế phát triển kinh tế nông nghiệp, các vương quốc ở hải đảo có thế mạnh thương nghiệp, hàng hải, cung cấp nhiều sản vật như hương liệu,gia vị,… cho thương nhân nước ngoài.

=> Đông Nam Á vẫn được coi là cầu nối giữa Trung Quốc, Nhật Bản với Ấn Độ, Tây Á và Địa Trung Hải.

2. Hoạt động kinh tế ở các vương quốc phong kiến Đông Nam Á từ thế kỉ VII đến thế kỉ X

+ Trên nền tảng của các quốc gia sơ kì, kinh tế của các vương quốc phong kiến Đông Nam Á vẫn tiếp tục phát triển.

+ Các vương quốc lấy nông nghiệp làm ngành kinh tế chính, chủ yếu nằm ở vùng lục địa (như Chăm-pa, Chân Lạp), ở lưu Vực sông Chao Phray-a (Thái Lan), lưu vực sông l-ra-oa-di (Mi-an-ma ngày nay)....

+ Một số quốc gia chủ yếu dựa vào hoạt động thương mại biển như Sri Vi-giay-a, Ca-lin-ga, Ma-ta-ram (In-đô-nê-xi-a ngày nay). Với nguồn sản vật phong phú, đặc biệt là gia vị, các vương quốc này góp nhiều mặt hàng chủ lực trên những tuyến buôn bán đường biển kết nối Á – Âu, mà sau này gọi là Con đường Gia vị.

+ Quá trình giao lưu thương mại với nước ngoài đã thúc đẩy sự phát triển của các vương quốc trong khu vực. Vì thế trong thời kỳ này, ở các vương quốc cũng xuất hiện một số thương cảng sầm uất như Đại Chiêm (Chăm-pa), Pa-lem-bang (Sri Vigiay-a),.. Những thương cảng này đã trở thành điểm kết nối kinh tế, văn hoá giữa các châu lục


Trên đây là tóm tắt ngắn gọn súc tích dễ học dễ nhớ nội dung kiến thức của bài học lịch sử địa lí 6 phân môn Lịch Sử Bài 12 sự hình thành và bước đầu phát triển của các vương quốc phong kiến ở Đông Nam Á bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Chúc các em học tốt.
 

Bút Chì Màu

Moderator
Bài Tập trắc nghiệm Bài 12 Sự hình thành và bước đầu phát triển của các vương quốc phong kiến ở Đông Nam Á - Kết nối tri thức

Câu 1. Vương quốc Sri Kse-tra của người Môn được thành lập ở


A. lưu vực sông I-ra-oa-đi.

B. lưu vực sông Mê Nam.

C. đảo Xu-ma-tra.

D. đảo Gia-va.

Câu 2. Vương quốc Pa-gan của người Miến được thành lập ở

A. lưu vực sông I-ra-oa-đi.

B. lưu vực sông Mê Nam.

C. đảo Xu-ma-tra.

D. đảo Gia-va.

Câu 3. Vương quốc Đva-ra-va-ti của người Môn được thành lập ở

A. lưu vực sông I-ra-oa-đi.

B. lưu vực sông Mê Nam.

C. đảo Xu-ma-tra.

D. đảo Gia-va.

Câu 4. Vương quốc Chân Lạp của người Khơ-me được thành lập ở

A. lưu vực sông I-ra-oa-đi.

B. lưu vực sông Mê Nam.

C. đảo Xu-ma-tra.

D. đảo Gia-va.

Câu 5. Vương quốc Sri Vi-giay-a của người Mã Lai được thành lập ở

A. lưu vực sông I-ra-oa-đi.

B. lưu vực sông Mê Nam.

C. đảo Xu-ma-tra.

D. đảo Gia-va.

Câu 6. Vương quốc Ca-lin-ga của người In-đô-nê-xi-a được thành lập ở

A. lưu vực sông I-ra-oa-đi.

B. lưu vực sông Mê Nam.

C. đảo Xu-ma-tra.

D. đảo Gia-va.

Câu 7. Trong khoảng mười thế kỉ đầu công nguyên, ở Đông Nam Á đã xuất hiện một số thương cảng sầm uất, như

A. Đại Chiêm, Pa-lem-bang…

B. Pi-rê, Mác-xây…

C. Pa-lem-bang, Pi-rê…

D. Mác-xây, Am-xtét-đam…

Câu 8. Vương quốc nào của người Môn được thành lập tại lưu vực sông I-ra-oa-đi?

A. Sri Kse-tra.

B. Sri Vi-giay-a.

C. Ca-lin-ga.

D. Chân Lạp.

Câu 9. Vương quốc nào của người Mã Lai được thành lập trên đảo Xu-ma-tra?

A. Sri Kse-tra.

B. Sri Vi-giay-a.

C. Ca-lin-ga.

D. Chân Lạp.

Câu 10. Vương quốc nào của người In-đô-nê-xi-a được thành lập trên đảo Gia-va?

A. Sri Kse-tra.

B. Sri Vi-giay-a.

C. Ca-lin-ga.

D. Chân Lạp.

Câu 11. Tộc người nào chiếm đa số ở vương quốc Chân Lạp?

A. Người Môn.

B. Người Miến.

C. Người Mã Lai.

D. Người Khơ-me.

Câu 12. Ngành kinh tế chính ở các vương quốc ở vùng Đông Nam Á lục địa là

A. nông nghiệp.

B. thủ công nghiệp.

C. khai thác thủy sản.

D. buôn bán đường biển.

Câu 13. Vương quốc phong kiến nào dưới đây được hình thành ở vùng Đông Nam Á lục địa?

A. Chân Lạp.

B. Sri Vi-giay-a.

C. Ca-lin-ga.

D. Ma-ta-ram.

Câu 14. Vương quốc phong kiến nào dưới đây được hình thành ở vùng Đông Nam Á hải đảo?

A. Chân Lạp.

B. Chăm-pa.

C. Ca-lin-ga.

D. Pa-gan.

Câu 15. Với nguồn sản vật phong phú, đặc biệt là gia vị, các vương quóc Đông Nam Á đã góp nhiều mặt hàng chủ lực trên những tuyến đường biển kết nối Á – Âu, mà sau này gọi là

A. Con đường tơ lụa.

B. Con đường gốm sứ.

C. Con đường Gia vị.

D. Con đường xạ hương.
 

DiễnđànKiếnthức .COM

  • Diễn đàn kiến thức Văn Sử Địa - Nơi mọi người có thể chia sẻ và thảo luận về văn, sử, địa nhằm nâng cao, mở mang kiến thức. .
Chat
Đăng nhập để sử dụng ChatBox
  1. Điền Chủ @ Điền Chủ:
    Shoutbox has been pruned!

Trang cá nhân

Văn bản Thạch Sanh​

Văn bản Thạch Sanh​

Kiến Thức Chủ đề Các dân tộc trên đất nước Việt Nam​

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Top