Chia Sẻ 9 Idioms for practicing ielts

Hot nhất trong tháng

Màn Thầu

Moderator
23/12/16
902
54
28

1. Practice makes perfect : Rèn luyện để hoàn thiện kỹ năng

Being tall for basketball is a nice advantage but it needs to practice. Practice makes perfect.

2. It takes two to tango: Có phúc cùng hưởng có họa cùng chia

It taks “ two to tango” in a relationship and there is always “two sides to every story”.

3. Blood is thicker than water: Một giọt máu đào hơn ao nước lã

Blood is thicker than water but family isn’t all about blood. It contains faith, loyalty and love.

4. Easy come easy go: Vội đến vội đi, của thiên trả địa

A job, a relationship, my savings account: It was easy come, easy go.

5. Don’t put all your eggs in one basket: Đừng để hết trứng vào một giỏ (có thể hiểu là bạn hãy chia nguy cơ ra nhiều nơi chứ đừng gom hết vào một chỗ).

The basic advice with investment is don’t put all your eggs in one basket

6. Seeing is believing: Tai nghe không bằng mắt thấy.

I'd never have imagined my parents could dance, but seeing is believing.


7. Grasp all, lose all: Tham thì thâm


8. Hand some is as handsome does: Cái nết đánh chết cái đẹp, tốt gỗ hơn tốt nước sơn


She is a very beautiful girl but never do housework

Her younger sister is very ugly but she knows everything even smallest thing.

-> So, that is hand some is as handsome does.

9. Clothes does not make a man: Manh áo không làm nên thầy tu.
 

Bài Trước

Tình yêu và hôn nhân trong tiếng Anh

Bài Tiếp

In - On - At

Bài viết liên quan

Hot nhất trong tháng