Chia Sẻ 33 CÂU NHẬN XÉT TRONG TIẾNG ANH

Màn Thầu

Moderator
23/12/16
902
54
28
Moderator
33 MẪU CÂU NHẬN XÉT BẰNG TIẾNG ANH


1. It seems to me that …. : Với tôi, dường như là

2. In my opinion, …: Theo ý kiến của tôi thì …

3. I am of the opinion that …/ I take the view that …: Ý kiến của tôi là/ Tôi nhìn nhận vấn đề này là.

4. My personal view is that: …. Quan điểm của riêng tôi là …

5. In my experience …: Theo kinh nghiệm của tôi thì …

6. As far as I understand/ can see …: Theo như tôi hiểu thì

7. As I see it, …/ From my point of view …: Theo tôi/ Theo quan điểm của tôi…

8. As far as I know, …/ From what I know …: Theo tôi biết thì…/ Từ những gì tôi biết …

9. I might be wrong but …: Có thể tôi sai nhưng …

10. If I am not mistaken …: Nếu tôi không nhầm thì …

11. I believe one can (safely) say …: Tôi tin rằng

12. It is claimed that …: Tôi tuyên bố rằng …

13. I must admit that …: Tôi phải thừa nhận rằng

14. I cannot deny that…: Tôi không thể phủ nhận rằng

15. I can imagine that …: Tôi có thể tưởng tượng thế này

16 I think/ believe/ suppose: … Tôi nghĩ/ tin/ cho là …

17. Personally, I think …: Cá nhân tôi nghĩ rằng

18. That is why I think …: Đó là lý do tại sao tôi nghĩ rằng …

19. I am sure/ certain/ convinced that: Tôi chắn chắn rằng …

20. I am not sure/ certain, but … :Tôi không chắc, nhưng …

21. I am not sure, because I don’t know the situation exactly.: Tôi không chắc lắm vì tôi không biết cụ thể tình huống ntn.

22. I have read that …: tôi đã đọc được rằng

23. I am of mixed opinions (about/ on) …: Tôi đang phân vân về việc …

24. I have no opinion in this matter: Tôi không có ý kiến gì về việc này.

25. The fact is that: Thực tế là…

26. The (main) point is that …: Ý chính ở đây là …

27. This proves that …: Điều này chứng tỏ rằng …

28. What it comes down to is that: theo những gì được truyền lại thì …

29. It is obvious that …: Hiển nhiên là …

30. It is certain that …: Tất nhiên là …

31. One can say that …: Có thể nói là …

32. It is clear that …: Rõ ràng rằng …

33. There is no doubt that …: Không còn nghi ngờ gì nữa …
 
 • Like
Reactions: Dream 18

Đăng nhập

Hoặc Đăng nhập sử dụng

Ôn thi THPT QG

Shoutbox
Đăng nhập để sử dụng ChatBox
 1. Q Quyên Tân Thịnh:
  Có đúng hay không khi cho rằng: Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp ở Việt Nam đã tạo điều kiện bên trong cho cuộc vận động giải phóng dân tộc theo khuynh hướng mới ở đầu thế ký XX? Giải thích?
 2. Dream 18 Dream 18:
  Toán lớp mấy đây em? Em.phải đăng câu hỏi vào box toán lớp đó chứ
 3. B Bảo Thiên:
  Cho E=12V r=1ôm R1=4ôm R2=6ôm. Tìm x để Px max.cho biết R1 nt (R2//x)
 4. B Bảo Thiên:
  Mọi người giải hộ em với nha

Tin tức bạn bè

Thà chễ còn hơn không bao giờ.
Chào các bạn Diễn đàn Kiến thức! Chúng ta mở cuộc thi mới thôi :)

Cách ly cả nước 15 ngày, hoặc lâu hơn. Hiccc

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Diễn đàn Kiến thức

 • Diễn đàn Kiến thức (D2KT) dành cho học sinh - Teens kết bạn, học tập và chia sẻ sở thích. DiendanKienThuc.com đang thử nghiệm và xin giấy phép hoạt động mxh.