Chia Sẻ 30 TỪ KHÔNG BAO GIỜ CHIA SỐ NHIỀU

Màn Thầu

Moderator
23/12/16
902
54
28
Moderator
30 TỪ KHÔNG BAO GIỜ CHIA SỐ NHIỀU

1. Knowledge /'nɒliʤ/: Kiến thức

2. Clothing /´klouðiη/: Quần áo

3. Employment /im'plɔimənt/: Công ăn việc làm

4. Equipment /i'kwipmənt/: Trang thiết bị

5. Furniture /'fə:nitʃə/: Đồ đạc

6. Homework /´houm¸wə:k/: Bài về nhà

7. Information /,infə'meinʃn/: Thông tin

8. Money /'mʌni/: Tiền tệ

9. Machinery /mə'ʃi:nəri/: Máy móc

10. Advertising /´ædvə¸taiziη/: Quảng cáo

11. Merchandise /´mə:tʃən¸daiz/ = goods /gudz/: Hàng hóa

12. Pollution /pəˈluʃən/: Ô nhiễm

13. Recreation /¸rekri´eiʃən/: Nghỉ ngơi, thư giãn

14. Scenery /'si:nəri/: Phong cảnh

15. Stationery /'stei∫ənri/: Văn phòng phẩm

16. Traffic /'træfik/: Sự đi lại, giao thông

17. Luggage/baggage /'lʌgiʤ/ /'bægiʤ/: hành lý

18. Advice /əd´vais/: Lời khuyên

19. Food /fu:d/: Thức ăn

20. Meat /mi:t/: Thịt

21. Water /'wɔ:tə/: Nước

22. Soap /soup/: Xà phòng

23. Air /eə(r)/: Không khí

24. News /nju:s/: Tin tức

25. Measles /´mi:zəls/: Bệnh sởi

26. Mumps /mʌmps/: Bệnh quai bị

27. Economics /,i:kə'nɔmiks/: kinh tế học

28. Physics /'fiziks/: Vật lý

29. Maths /,mæθs/: Toán

30. Politics/'pɔlitik/: Chính trị học
 

Đăng nhập

Hoặc Đăng nhập sử dụng

Ôn thi THPT QG

Bài viết mới

Shoutbox
Đăng nhập để sử dụng ChatBox
 1. songngu songngu:
  Các phong trào đấu tranh trưởng thành dần từ tự phát sang tự giác (kể tên)...
 2. songngu songngu:
  Là đúng. Vì nó thúc đẩy chuyển biến trong xã hội Việt Nam. Từ đây giai cấp công nhân, nông dân trưởng thành. Giai cấp tư sản dân tộc nhận ra bất công ...
 3. songngu songngu:
  @Quyên Tân Thịnh Bạn đăng trong box lịch sử lớp bạn học nhé.
 4. Q Quyên Tân Thịnh:
  Có đúng hay không khi cho rằng: Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp ở Việt Nam đã tạo điều kiện bên trong cho cuộc vận động giải phóng dân tộc theo khuynh hướng mới ở đầu thế ký XX? Giải thích?
 5. Dream 18 Dream 18:
  Toán lớp mấy đây em? Em.phải đăng câu hỏi vào box toán lớp đó chứ
 6. B Bảo Thiên:
  Cho E=12V r=1ôm R1=4ôm R2=6ôm. Tìm x để Px max.cho biết R1 nt (R2//x)
 7. B Bảo Thiên:
  Mọi người giải hộ em với nha

Tin tức bạn bè

Thà chễ còn hơn không bao giờ.
Chào các bạn Diễn đàn Kiến thức! Chúng ta mở cuộc thi mới thôi :)

Cách ly cả nước 15 ngày, hoặc lâu hơn. Hiccc

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Diễn đàn Kiến thức

 • Diễn đàn Kiến thức (D2KT) dành cho học sinh - Teens kết bạn, học tập và chia sẻ sở thích. DiendanKienThuc.com đang thử nghiệm và xin giấy phép hoạt động mxh.