truyện dân gian

  1. Butnghien

    Kiến thức ngữ văn về truyền thuyết và cổ tích - SGK Cánh Diều

    Kiến thức ngữ văn trang 14 - 15 Tập 1 Ngữ văn lớp 6 Cánh diều sẽ giúp học sinh trả lời câu hỏi từ đó dễ dàng soạn văn 6. 1. Truyện truyền thuyết và truyện cổ tích - Truyện truyền thuyết là loại truyện dân gian, có yếu tố hoang đường, kì ảo, kể về các sự kiện và nhân vật liên quan đến lịch sử...
  2. Bút Chì Màu

    Văn bản Thạch Sanh

    Văn bản Thạch Sanh thuộc thể loại của truyện cổ tích gửi gắm bài học đạo đức và ước mơ cuộc sống của tác giả dân gian. Thông qua học tập văn bản Thạch Sach học sinh nhận biết và phân tích được đặc điểm của nhân vật Thạch Sanh; mẹ con Lý Thông, rút ra bài học về cách ứng xử với bạn bè và cách đối...
Top