trắc nghiệm

 1. Huyền Trang VP

  Đề thi Đề ôn thi tốt nghiệp THPT môn Lịch sử 2023 -đề 1

  Bài viết giúp các em học sinh lớp 12 tham khảo đề ôn thi tốt nghiệp THPT môn Lịch sử lớp 12. Với bài viết này các em sẽ được ôn tập, luyện giải đề củng cố kiến thức chuẩn bị thật tốt cho kì thi trung học phổ thông 2023: ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 – ĐỀ 1 Câu 1: Hiến chương Liên hợp...
 2. Huyền Trang VP

  Trắc nghiệm Trắc nghiệm Bài 2 Phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ

  Bài viết hệ thống các câu hỏi trắc nghiệm giúp các em học sinh lớp 10 ôn tập củng cố nội dung kiến thức về Bài 2 : Phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ- Trắc nghiệm Địa lí 10 Kết nối tri thức Câu 1. Các trung tâm công nghiệp thường được biểu hiện bằng phương pháp A. chấm...
 3. Huyền Trang VP

  Trắc nghiệm Môn địa lí với định hướng nghề nghiệp- Trắc nghiệm Địa lí 10

  Bài viết hệ thống các câu hỏi trắc nghiệm giúp các em học sinh lớp 10 ôn tập củng cố nội dung kiến thức về bài 1: Môn địa lí với định hướng nghề nghiệp - Địa lí 10 Kết nối tri thức Câu 1. Địa lí có những đóng góp giá trị cho A. mọi lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội và an ninh quốc phòng. B...
 4. Huyền Trang VP

  Trắc nghiệm Khối đại đoàn kết dân tộc trong lịch sử Việt Nam

  Bộ câu hỏi trắc nghiệm lịch sử 10 theo 3 mức độ :nhận biết ,thông hiểu ,vận dụng giúp các em học sinh ôn tập củng cố nội dung kiến thức về vấn đề Khối đại đoàn kết dân tộc trong lịch sử Việt Nam KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC TRONG LỊCH SỬ VIỆT NAM a) Nhận biết Câu 1: Nội dung nào sau đây phản...
 5. Huyền Trang VP

  Trắc nghiệm Đời sống vật chất và tinh thần của các cộng đồng dân tộc Việt Nam

  Bộ câu hỏi trắc nghiệm lịch sử 10 theo 3 mức độ :nhận biết ,thông hiểu ,vận dụng giúp các em học sinh ôn tập củng cố nội dung kiến thức về vấn đề Đời sống vật chất và tinh thần của các cộng đồng dân tộc Việt Nam ĐỜI SỐNG VẬT CHẤT VÀ TINH THẦN CỦA CỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM a) Nhận biết...
 6. Huyền Trang VP

  Trắc nghiệm Văn minh Đại Việt

  Bộ câu hỏi trắc nghiệm lịch sử 10 theo 3 mức độ :nhận biết ,thông hiểu ,vận dụng giúp các em học sinh ôn tập củng cố nội dung kiến thức về vấn đề văn minh Đại Việt TRẮC NGHIỆM VĂN MINH ĐẠI VIỆT a) Nhận biết Câu 1: Dưới triều đại nhà Lê (thế kỉ XV), bộ luật thành văn nào sau đây được ban...
 7. Huyền Trang VP

  Trắc nghiệm Một số nền văn minh cổ trên đất nước Việt Nam

  Bộ câu hỏi trắc nghiệm lịch sử 10 theo 3 mức độ :nhận biết ,thông hiểu ,vận dụng giúp các em học sinh ôn tập củng cố nội dung kiến thức về vấn đề Một số nền văn minh cổ trên đất nước Việt Nam TRẮC NGHIỆM MỘT SỐ NỀN VĂN MINH CỔ TRÊN ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM a) Nhận biết Câu 1: Nền văn minh Văn Lang...
 8. Huyền Trang VP

  Trắc nghiệm Hành trình phát triển và thành tựu của văn minh Đông Nam Á thời kì cổ trung đại

  Bộ câu hỏi trắc nghiệm lịch sử 10 theo 3 mức độ :nhận biết ,thông hiểu ,vận dụng giúp các em học sinh ôn tập củng cố nội dung kiến thức về vấn đề hành trình phát triển và thành tựu của văn minh Đông Nam Á thời kì cổ trung đại TRẮC NGHIỆM HÀNH TRÌNH PHÁT TRIỂN VÀ THÀNH TỰU CỦA VĂN MINH ĐÔNG NAM...
 9. Huyền Trang VP

  Kiến Thức Cơ sở hình thành nền văn minh Đông Nam Á thời kì cận đại

  Bộ câu hỏi trắc nghiệm lịch sử 10 theo 3 mức độ :nhận biết ,thông hiểu ,vận dụng giúp các em học sinh ôn tập củng cố nội dung kiến thức về vấn đề cơ sở hình thành nền văn minh Đông Nam Á thời kì cận đại TRẮC NGHIỆM CƠ SỞ HÌNH THÀNH NỀN VĂN MINH ĐÔNG NAM Á THỜI KÌ CẬN ĐẠI Câu 1: Ý nào sau đây...
 10. Huyền Trang VP

  Trắc nghiệm Các cuộc cách mạng công nghiệp thời kì hiện đại

  Bộ câu hỏi trắc nghiệm lịch sử 10 theo 3 mức độ :nhận biết ,thông hiểu ,vận dụng giúp các em học sinh ôn tập củng cố nội dung kiến thức về vấn đề các cuộc cách mạng công nghiệp thời kì hiện đại TRẮC NGHIỆM CÁC CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP THỜI KÌ HIỆN ĐẠI a) Nhận biết Câu 1. Thời hiện đại...
 11. Huyền Trang VP

  Trắc nghiệm Các cuộc cách mạng công nghiệp thời kì cận đại

  Bộ câu hỏi trắc nghiệm lịch sử 10 theo 3 mức độ :nhận biết ,thông hiểu ,vận dụng giúp các em học sinh ôn tập củng cố nội dung kiến thức về vấn đề các cuộc cách mạng công nghiệp thời kì cận đại TRẮC NGHIỆM CÁC CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP THỜI KÌ CẬN ĐẠI a) Nhận biết Câu 1. Quốc gia khởi đầu...
 12. Huyền Trang VP

  Trắc nghiệm Một số nền văn minh phương tây thời kì Cổ- Trung Đại

  Bộ câu hỏi trắc nghiệm lịch sử 10 theo 3 mức độ :nhận biết ,thông hiểu ,vận dụng giúp các em học sinh ôn tập củng cố nội dung kiến thức về vấn đề một số nền văn minh phương tây thời kì Cổ- Trung Đại MỘT SỐ NỀN VĂN MINH PHƯƠNG TÂY THỜI KÌ CỔ - TRUNG ĐẠI a) Nhận biết Câu 1: Nói đến nền văn minh...
 13. Huyền Trang VP

  Trắc nghiệm Một số nền văn minh Phương đông thời kì cổ trung đại

  Bộ câu hỏi trắc nghiệm lịch sử 10 theo 3 mức độ :nhận biết ,thông hiểu ,vận dụng giúp các em học sinh ôn tập củng cố nội dung kiến thức về vấn đề một số nền văn minh thế giới thời kì cổ trung đại. Khái niệm văn minh. Một số nền văn minh Phương đông thời kì cổ trung đại MỘT SỐ NỀN VĂN MINH THẾ...
 14. Huyền Trang VP

  Trắc nghiệm Sử học với một số lĩnh vực, ngành hiện đại

  Bộ câu hỏi trắc nghiệm lịch sử 10 theo 3 mức độ :nhận biết ,thông hiểu ,vận dụng giúp các em học sinh ôn tập củng cố nội dung kiến thức về vấn đề Sử học với một số lĩnh vực, ngành hiện đại SỬ HỌC VỚI MỘT SỐ LĨNH VỰC, NGÀNH HIỆN ĐẠI a) Nhận biết Câu 1. Điều cốt lõi trong hoạt động bảo tồn...
 15. Huyền Trang VP

  Trắc nghiệm Vai trò của sử học

  Bộ câu hỏi trắc nghiệm lịch sử 10 theo 3 mức độ :nhận biết ,thông hiểu ,vận dụng giúp các em học sinh ôn tập củng cố nội dung kiến thức về vấn đề vai trò của sử học VAI TRÒ CỦA SỬ HỌC a) Nhận biết Câu 1. Trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật, Thực tế ảo thuộc ngành nào sau đây? A. Khoa học tự...
 16. Bút Chì Màu

  Chia Sẻ Tri thức Lịch sử và cuộc sống

  Bộ câu hỏi trắc nghiệm theo 3 mức độ :nhận biết ,thông hiểu ,vận dụng giúp các em học sinh ôn tập củng cố nội dung kiến thức về vấn đề Tri thức Lịch sử và cuộc sống TRẮC NGHIỆM TRI THỨC LỊCH SỬ VÀ CUỘC SỐNG a) Nhận biết Câu 1: Người xưa nói: “ôn cố tri tân” có nghĩa là gì? A. Ôn mới biết...
 17. Bút Chì Màu

  Trắc nghiệm Lịch sử hiện thực và nhận thức lịch sử

  Bộ câu hỏi trắc nghiệm theo 3 mức độ :nhận biết ,thông hiểu ,vận dụng giúp các em học sinh ôn tập củng cố nội dung kiến thức về chủ đề lịch sử hiện thực và nhận thức lịch sử a) Nhận biết Câu 1: Khái niệm nào là đúng về Sử học? A. Sử học là khoa học nghiên cứu về hoạt động của con người. B...
 18. K

  Giải bài tập toán học kì 2, lớp 3

  I. Trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng (3 điểm) Câu 1: (0.5đ). Số liền sau của 78999 là: a. 78901 b. 78991 c. 79000 d. 78100 Câu 2: (0.5đ). Ngày 28 tháng 4 là thứ sáu. Ngày 4 tháng 5 là thứ mấy? a. Thứ tư b. Thứ sáu c. Thứ năm d. Chủ nhật Câu 3: (0.5đ). 9m 6dm = … cm: a...
 19. K

  Đề cương Bài tập trắc nghiệm và tự luận - Ngữ văn lớp 6

  Xin chia sẻ đến bạn đọc đề cương ôn tập ngữ văn năm học 2020. Đề cương gồm các đề trắc nghiệm và tự luận. Hi vọng sẽ giúp các bạn học tập tốt trong thời gian nghỉ dịch kéo dài này. Ảnh quê hương. Sưu tầm 1. Con Rồng cháu Tiên I. TRẮC NGHIỆM Đọc kĩ đoạn trích dưới đây, sau đó trả lời các câu...
 20. H

  Ôn tập cuối tuần toán lớp 2

  Đề 1 Phần 1. Bài tập trắc nghiệm: 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S: Đặt tính rồi tính: a) 42 – 5 b) 52 – 25 2. Nối phép tính với kết quả của phép tính đó: 3. Nối (theo mẫu): Phần 2. Học sinh trình bày bài làm: 4. Tính: a) 52 – 25 + 19 =……………...
Top