sinh học

 1. Kiến Thức pro

  Sự suy giảm tài nguyên sinh học Việt Nam

  * Suy giảm đa dạng sinh học: biểu hiện ở sự suy giảm thành phần loài, kiểu hệ sinh thái và các kiểu gen quý hiếm: Việt Nam có nhiều tài nguyên sinh học đang suy giảm + Trong 14500 loài thực vật có 500 loài đang bị mất dần, trong đó có 100 loài quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng. +Trong 300...
 2. Kiến Thức pro

  Tính đa dạng sinh học tại Việt Nam

  Tính đa dạng sinh học tại Việt Nam có nhiều biểu hiện, các bạn cùng tham khảo * Suy giảm đa dạng sinh học - Giới sinh vật nước ta có tính đa dạng sinh vật cao. Sinh vật và động vật nước ta phong phú và đa dạng - Số lượng loài thực vật và động vật đang bị suy giảm nghiêm trọng. * Nguyên...
 3. Thăng Long

  Đề thi thử đại học môn sinh (50 câu)- có đáp án

  ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN SINH HỌC - THI ĐẠI HỌC MÔN SINH HỌC - ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC - ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN SINH CÓ ĐÁP ÁN - ĐỀ THI MÔN SINH CÓ ĐÁP ÁN https://server1.butnghien.com/files/4/SINH_HOC/DethithuDHSinh_DA.doc Câu 1: Người ta tạo ra các dòng thuần chủng nhằm *A. loại bỏ một số gen lặn...
 4. Thăng Long

  Sinh học 12: Bài 34: Sự phát sinh loài người

  Bài 34. SỰ PHÁT SINH LOÀI NGƯỜI I. QUÁ TRÌNH PHÁT SINH LOÀI NGƯỜI HIỆN ĐẠI 1. Bằng chứng về nguồn gốc động vật của loài người - Bằng chứng về nguồn gốc động vật của loài người: thể thức cấu tạo chung đều chia làm 3 phần: đầu, mình, tứ chi. Các cơ quan bên trong và sự sắp xếp của người và...
 5. Thăng Long

  Sinh học 12: Bài 32: Nguồn gốc sự sống

  SINH HỌC 12: BÀI 32: NGUỒN GỐC SỰ SỐNG - SỰ SỐNG - NGUỒN GỐC - Tiến hóa hóa học là giai đoạn tiến hóa hình thành nên các hợp chất hữu cơ từ các hợp chất vô cơ. - Tiến hóa tiền sinh học là giai đoạn tiến hóa hình thành nên các tế bào sơ khai (protobion). - Tiến hóa sinh học là giai đoạn tiến...
 6. G

  Kinh nghiệm học môn sinh học

  Muốn học giỏi thì cần có phương pháp học tập hiệu quả nhưng để có một phương pháp tốt nhất cho riêng mình thì không phải các bạn nào cũng tìm ra đươc. Đến với học online chúng ta trước hết cần phải đặt tính tự học lên hàng đầu. Con người cần có chữ "tự": tự thân mình tìm tòi, tự thân mình khám...
 7. Trang tiểu thư

  Bài 5: Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

  BÀI 5: NHIỄM SẮC THỂ VÀ ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NHIỄN SẮC THỂ * Nội dung cơ bản: I. Nhiễm sắc thể 1. Hình thái và cấu trúc hiển vi của NST - NST có chiều dài từ 0,5-50 micrômét, đường kính từ 0.2-2 micromét, đồng thời có bốn hình dạng đặc trưng là hình móc, hình que, hình hạt và chữ V...
 8. Trang tiểu thư

  Bài 4: Đột biến gen

  BÀI 4: ĐỘT BIẾN GEN * Nội dung cơ bản: I. Đột biên gen 1. Khái niệm - Là những biến đổi nhỏ trong cấu của gen liên quan đến 1 (đột biến điểm ) hoặc một số cặp nu - Đa số đột biến gen là có hại, một số có lợi hoặc trung tính * Thể đột biến: là những cá thể mang đột biến đã biểu...
 9. Trang tiểu thư

  Bài 3: Điều hòa hoạt động của gen

  BÀI 3: ĐIỀU HÒA HOẠT ĐỘNG GEN * Nội dung cơ bản: I. Khái quát về điều hoà hoạt động của gen - Điều hoà hoạt động của gen là điều hoà lượng sản phẩm của gen được tạo ra trong tế bào nhằm đảm bảo cho hoạt động sống của tế bào phù hợp với điều kiện môi trường cũng như sự phát triển bình...
 10. Trang tiểu thư

  Bài 2: Phiên mã và dịch mã

  BÀI 2: PHIÊN MÃ VÀ DỊCH MÃ * Nội dung cơ bản: I. Phiên mã 1. Cấu trúc và chức năng của các loại ARN 3 loại ARN - mARN: + Là 1 mạch polipeptit dạng thẳng; + Chức năng: truyền đạt thông tin di truyền - tARN + Là 1 mạch polipeptit quấn lại ở 1 đầu, tạo thành 3 thuỳ tròn. + Chức...
 11. Trang tiểu thư

  Bài 1: Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN

  BÀI 1: GEN, MÃ DI TRUYỀN VÀ QUÁ TRÌNH NHÂN ĐÔI ADN I. GEN: Khái niệm: Gen là 1 đoạn của phân tử ADN mang thông tin mã hóa cho 1 sản phẩm xác định (sản phẩm đó có thể là chuỗi polipeptit hay ARN) Vùng mã hóaVùng kết thúc exon intron (nhân thực) Cấu trúc chung: 1 gen mã hóa...
 12. singaling

  Sinh học 12 Bài 29: Quá trình hình thành loài mới

  Bài 29: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH LOÀI MỚI * Nội dung cơ bản: I. Hình thành loài khác khu vực địa lý. 1. Vai trò của cách ly địa lý trong quá trình hình thành loài mới - Do sống trong các đIều kiện địa lý khác nhau nên CLTN làm thay đổi tần số alen của các quần thể cách ly thoe những cách khác...
 13. singaling

  Sinh học 12 Bài 28: Loài

  Bài 28: LOÀI * Nội dung cơ bản: I. KHÁI NIỆM LOÀI SINH HỌC: 1. Khái niệm: Loài sinh học là một hoặc một nhóm quần thể gồm các cá thể có khả năng giao phối với nhau trong tự nhiên và sinh ra con có sức sống, có khả năng sinh sản và cách li sinh sản với các nhóm quần thể khác...
 14. singaling

  Sinh học 12 Bài 27: Quá trình hình thành quần thể thích nghi

  Bài 27: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH QUẦN THỂ THÍCH NGHI * Nội dung cơ bản: I/ Khái niệm đặc điểm thích nghi: 1. Khái niệm: Các đặc điểm giúp sinh vật thích nghi với môi trường làm tăng khả năng sống sót và sinh sản của chúng. 2. Đặc điểm của quần thể thích nghi: - Hoàn thiện khả...
 15. singaling

  Sinh học 12 Bài 22: Bảo vệ vốn gen của loài người và một số vấn đề xã hội của di truyền học

  BÀI 22: BẢO VỆ VỐN GEN CỦA LOÀI NGƯỜI VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÃ HỘI CỦA DI TRUYỀN HỌC * Nội dung cơ bản: I. Bảo vệ vốn gen của loài người 1. Tạo môi trường trong sạch nhằm hạn chế các tác nhân gây đột biến Trồng cây, bảo vệ rừng. 2. Tư vấn di truyền và việc sàng lọc trước sinh...
 16. singaling

  Sinh học 12 Bài 21: Di truyền y học

  BÀI 21: DI TRUYỀN Y HỌC * Nội dung cơ bản: Khái niệm di truyền y học: Là 1 bộ phận của di truyền người, chuyên nghiên cứu phát hiện các cơ chế gây bệnh dt và đề xuất các biện pháp phòng ngừa, cách chữa trị các bệnh di truyền ở người. I. Bệnh di truyền phân tử - Khái niệm : Là những...
 17. singaling

  Sinh học 12 Bài 20: Tạo giống mới nhờ công nghệ gen

  BÀI 20: TẠO GIỐNG MỚI NHỜ CÔNG NGHỆ GEN * Nội dung cơ bản: I. Công nghệ gen 1. Khái niệm công nghệ gen - Công nghệ gen là quy trình tạo ra những tế bào sinh vật có gen bị biến đổi hoặc có thêm gen mới - Kỹ thuật tạo ADN tái tổ hợp để chuyển gen từ tế bào này sang tế bào khác gọi...
 18. singaling

  Sinh học 12 Bài 19: Tạo giống mới bằng phương pháp gây đột biến và công nghệ tế bào

  BÀI 19: TẠO GIỐNG MỚI BẰNG PHƯƠNG PHÁP GÂY ĐỘT BIẾN VÀ CÔNG NGHỆ TẾ BÀO * Nội dung cơ bản: I. Tạo giống mới bằng phương pháp gây đột biến 1. Quy trình: gồm 3 bước + Xử lí mẫu vật bằng tác nhân đột biến + Chọn lọc các cá thể đột biến có kiểu hình mong muốn + Tạo dòng...
 19. singaling

  Sinh học 12 Bài 18: Chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn biến dị tổ hợp

  BÀI 18: CHỌN GIỐNG VẬT NUÔI VÀ CÂY TRỒNG DỰA TRÊN NGUỒN BIẾN DỊ TỔ HỢP * Nội dung cơ bản: I. Tạo giống thuần dựa trên nguồn biến dị tổ hợp - Các gen nằm trên các NST khác nhau sẽ phân li độc lập với nhau nên câc tổ hợp gen mới luôn được hình thành trong sinh sản hữu tính -...
 20. singaling

  Sinh học 12 Bài 16: Cấu trúc di truyền của quần thể

  BÀI 16: CẤU TRÚC DI TRUYỀN CỦA QUẦN THỂ * Nội dung cơ bản: I. Các đặc trưng di truyền của quần thể 1. Định nghĩa quần thể Quần thể là một tổ chức của các cá thể cùng loài, sống trong cùng một khoảng không gian xác định, ở vào một thời...
Top