ôn tập ngữ văn 9

  1. B

    Nội dung ôn tập trực tuyến môn ngữ văn 9, học kì 2 năm học 2019/2020, phòng dịch Corona

    NỘI DUNG ÔN TẬP NGỮ VĂN 9 được DIỄN ĐÀN KIẾN THỨC biên soạn nhằm giúp các em hệ thống kiến thức và luyện tập các đề thi từ dễ đến khó. Luyện tập tốt các đề này sẽ nắm chắc kiến thức thi vào 10. I. Phần văn bản Văn bản nghị luận hiện đại: Đọc kỹ 3 văn bản: Bàn về đọc sách – Chu Quang Tiềm...
Top