kiến thức cơ bản toán 4

  1. An Nhiên 25

    Kiến Thức Đấu tranh cho một thế giới hòa bình - Kiến thức cơ bản, bài văn hay

    · ĐẤU TRANH CHO MỘT THẾ GIỚI HÒA BÌNH (G. Mác – két) A. TÓM TẮT KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Tác giả: - Ga-bri-en- Gác-xi-a Mác- két là nhà văn Cô-lôm-bi-a, sinh năm 1928. - Ông là tác giả của nhiều tiểu thuyết và...
  2. Hoàng Xuân Bách

    Kiến Thức Kiến thức cơ bản toán 4

    CÁC DẠNG TOÁN CƠ BẢN LỚP 4 PHẦN KIẾN THỨC KIẾN THỨC CẦN GHI NHỚ +SỐ VÀ CHỮ SỐ I. Kiến thức cần ghi nhớ 1. Dùng 10 chữ số để viết số là: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ,9. 2. Có 10 số có 1 chữ số: (Từ số 0 đến số 9) Có 90 số có 2 chữ số: (từ số 10 đến số 99) Có 900 số có 3 chữ số: (từ số 100 đến 999)...