đấu tranh cho một thế giới hòa bình

 1. An Nhiên 25

  Kiến Thức Đấu tranh cho một thế giới hòa bình - Kiến thức cơ bản, bài văn hay

  · ĐẤU TRANH CHO MỘT THẾ GIỚI HÒA BÌNH (G. Mác – két) A. TÓM TẮT KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Tác giả: - Ga-bri-en- Gác-xi-a Mác- két là nhà văn Cô-lôm-bi-a, sinh năm 1928. - Ông là tác giả của nhiều tiểu thuyết và...
 2. Ngọc Suka

  Kiến Thức Tổng hợp kiến thức cơ bản về văn bản nhật dụng

  Phong cách Hồ Chí Minh Lê Anh Trà I.Đọc và tìm hiểu chú thích 1. Xuất xứ Năm 1990, nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh Bác Hồ, có nhiều bài viết về Người. “Phong cách Hồ Chí Minh” là một phần trong bài viết Phong cách Hồ Chí Minh, cái vĩ đại gắn với cái giản dị của tác giả Lê Anh Trà. 2. Bố...
 3. Ngọc Suka

  Bài giảng Đấu tranh cho một thế giới hòa bình

  Đấu tranh cho một thế giới hòa bình Đấu tranh cho một thế giới hòa bình I. Giới thiệu chung: 1. Tác giả : - Ga-bri-en Gác-xi-a Mác-két, nhà văn Cô-lôm-bi-a, sinh năm 1928. - Ông được nhận giải thưởng Nô-ben về văn học năm 1982. 2. Tác phẩm: Văn bản được trích từ bài tham luận của ông trong...