đại 7

 1. Thăng Long

  Đại 7: Bài 7: Đa thức một biến

  ĐẠI SỐ 7: CHƯƠNG 4: BIỂU THỨC ĐẠI SỐ BÀI 7: ĐA THỨC MỘT BIẾN Bài 6: Cộng, trừ đa thức Bài 8: Cộng trừ đa thức một biến Bài 9: Nghiệm của đa thức một biến I/ KIẾN THỨC CẦN NHỚ 1. Khái niệm - Đa thức một biến là tổng của những đơn thức của cùng một biến VD: \[2x^3 + 4x^2 + 5x + 5\] là đa...
 2. Thăng Long

  Đại 7: Bài 6: Cộng trừ đa thức

  ĐẠI SỐ 7: CHƯƠNG 4: BIỂU THỨC ĐẠI SỐ BÀI 6: CỘNG TRỪ ĐA THỨC Bài 3: Đơn thức Bài 4: Đơn thức đồng dạng Bài 5: Đa thức Bài 7: Đa thức một biến I/ KIẾN THỨC CẦN NHỚ 1. Cộng hai đa thức Quy tắc: Muốn cộng hai đa thức ta có thể lần lượt thực hiện các bước sau: B1: Viết liên tiếp các số...
 3. Thăng Long

  Đại 7: Bài 5: Đa thức

  ĐẠI SỐ 7: CHƯƠNG 4: BIỂU THỨC ĐẠI SỐ BÀI 5: ĐA THỨC Bài 3: Đơn thức Bài 4: Đơn thức đồng dạng Bài 6: Cộng, trừ đa thức Bài 7: Đa thức một biến I/ KIẾN THỨC CẦN NHỚ 1. Đa thức - Đa thức là một tổng của những đơn thức. Mỗi đơn thức trong tổng gọi là một hạng tử của đa thức đó. Nhận xét...
 4. Thăng Long

  Đại 7: Bài 4: Đơn thức đồng dạng

  ĐẠI SỐ 7. CHƯƠNG 4: BIỂU THỨC ĐẠI SỐ BÀI 4: ĐƠN THỨC ĐỒNG DẠNG Bài 2: Giá trị của một biểu thức đại số Bài 3: Đơn thức Bài 5: Đa thức I/ KIẾN THỨC CẦN NHỚ 1. Định nghĩa: Hai đơn thức đồng dạng là hai đơn thức có hệ số khác 0 và có cùng phần biến VD: \[2xyx \] và \[\frac{1}{7}xyz\]...
 5. Thăng Long

  Đại 7: Bài 3: Đơn thức

  ĐẠI SỐ 7: CHƯƠNG 4: BIỂU THỨC ĐẠI SỐ BÀI 3: ĐƠN THỨC Bài 1: Khái niệm về biểu thức đại số Bài 2: Giá trị của một biểu thức đại số Bài 4: Đơn thức đồng dạng Bài 5: Đa thức I./ KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Đơn thức: Đơn thức là biểu thức đại số chỉ gồm một số, một biến, hoặc một tích giữa các số...
 6. Thăng Long

  Đại 7: Bài 2: Giá trị của một biểu thức đại số

  ĐẠI SỐ 7: CHƯƠNG 4: BIỂU THỨC ĐẠI SỐ BÀI 2: GIÁ TRỊ CỦA MỘT BIỂU THỨC ĐẠI SỐ Bài 1: Khái niệm về biểu thức đại số Bài 3: Đơn thức Bài 4: Đơn thức đồng dạng Bài 5: Đa thức I/ KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Giá trị của một biểu thức đại số: Muốn tính giá trị của một biểu thức đại số khi biết giá...
 7. Thăng Long

  Đại 7: Bài 4: Số trung bình cộng

  ĐẠI SỐ 7: CHƯƠNG III: THỐNG KÊ BÀI 4: SỐ TRUNG BÌNH CỘNG I/ KIẾN THỨC CẦN NHỚ 1. Số trung bình cộng của một dấu hiệu Số trung bình cộng của một dấu hiệu X, kí hiệu là , là số dùng làm đại diện cho một dấu hiệu khi phân tích hoặc so sánh nó với dấu hiệu cùng loại 2. Quy tắc tìm số trung...
 8. Thăng Long

  Đại 7: Bài 3: Biểu đồ

  ĐẠI SỐ 7. CHƯƠNG III: THỐNG KÊ BÀI 3: BIỂU ĐỒ I/ KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Biểu đồ: - Ngoài bảng số liệu thống kê ban đầu, bảng "tần số", người ta còn dùng biểu đồ để cho một hình ảnh cụ thể về giá trị của dấu hiệu và tần số. Các loại biểu đồ thường gặp là: Biểu đồ đoạn thẳng, biểu đồ hình chữ...
 9. Thăng Long

  Đại 7: Bài 2: Bảng "tần số" các giá trị của dấu hiệu

  ĐẠI SỐ 7: CHƯƠNG III: THỐNG KÊ BÀI 2: BẢNG "TẦN SỐ" CÁC GIÁ TRỊ CỦA DẤU HIỆU I/ KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Bảng "tần số" hay "bảng phân phối thực nghiệm của dấu hiệu" Từ bảng số liệu thống kê ban đầu có thể lập được bảng "tần số" hay "bảng phân phối thực nghiệm của dấu hiệu" Ta có thể lập bảng...
 10. Thăng Long

  Đại 7: Chương 3: Bài 1: Thu thập số liệu thống kê, tần số

  ĐẠI SỐ 7. CHƯƠNG III: THỐNG KÊ BÀI 1: THU THẬP SỐ LIỆU THỐNG KÊ - TẦN SỐ I/ KIẾN THỨC CẦN NHỚ 1. Thu thập số liệu thống kê - Các số liệu thu thập được sau khi điều tra về một dấu hiệu gọi là số liệu thống kê. Mỗi số liệu là một giá trị của dấu hiệu. - Số tất cả các giá trị (không nhất...
 11. Thăng Long

  Đại 7: Chương 2: Bài 7: Đồ thị hàm số y = ax (a khác 0)

  ĐẠI SỐ 7: CHƯƠNG II: HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ BÀI 7: ĐỒ THỊ HÀM SỐ \[y = ax \] Bài 5: Hàm số Bài 6: Mặt phẳng tọa độ Bài 7: Đồ thị hàm số y = ax (a khác 0) I/ KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Đồ thị của hàm số là gì? - Đồ thị của hàm số y = f(x) là tập hợp tất cả các điểm biểu diễn các cặp giá trị tương...
 12. Thăng Long

  Đại 7: Bài 6: Mặt phẳng tọa độ

  ĐẠI SỐ 7: CHƯƠNG II: HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ BÀI 6: MẶT PHẲNG TỌA ĐỘ Bài 1+2: Đại lượng tỉ lệ thuậnMột số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận Bài 3+4: Đại lượng tỉ lệ nghịch. Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch Bài 6: Mặt phẳng tọa độ Bài 7: Đồ thị hàm số y = ax (a khác 0) I/ KIẾN THỨC CẦN...
 13. Thăng Long

  Đại 7: Bài 5: Hàm số

  ĐẠI SỐ 7: CHƯƠNG II: HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ BÀI 5: HÀM SỐ Bài 1+2: Đại lượng tỉ lệ thuậnMột số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận Bài 3+4: Đại lượng tỉ lệ nghịch. Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch Bài 5: Hàm số Bài 6: Mặt phẳng tọa độ I/ KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Khái niệm Giả sử x và y là...
 14. Thăng Long

  Đại 7: Bài 3+4: Đại lượng tỉ lệ nghịch - Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch

  ĐẠI SỐ 7: CHƯƠNG II: HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ BÀI 3: ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ NGHỊCH BÀI 4: MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ NGHỊCH ĐẠI 7 - CHƯƠNG II - HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ NGHỊCH - MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ NGHỊCH Bài 1: Đại lượng tỉ lệ thuận Bài 2: Một số bài toán về đại lượng tỉ...
 15. Thăng Long

  Đại 7: Bài 1+2: Đại lượng tỉ lệ thuận - Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận

  ĐẠI SỐ 7: CHƯƠNG II: HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ BÀI 1: ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN Bài 3: Đại lượng tỉ lệ nghịch Bài 4: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch I/ KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Định nghĩa: - Nếu đại lượng y liên hệ với đại lượng x theo công thức y = k.x, với k là một hằng số khác 0; thì ta nói y...
 16. Thăng Long

  Đại 7: Chương I: Bài 12: Số thực

  ĐẠI SỐ 7 - CHƯƠNG I: SỐ HỮU TỈ - SỐ THỰC BÀI 12: SỐ THỰC Bài 9: Số thập phân hữu hạn - Số thập phân vô hạn tuần hoàn Bài 10: Làm tròn số Bài 11: Số vô tỉ - Khái niệm về căn bậc hai Bài 12: Số thực I/ KIẾN THỨC CẦN NHỚ 1. Số hữu tỉ và số vô tỉ được gọi chung là số thực - Tập hợp các số...
 17. Thăng Long

  Đại 7: Bài 11: Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai

  ĐẠI SỐ LỚP 7 - CHƯƠNG I: SỐ HỮU TỈ - SỐ THỰC BÀI 11: SỐ VÔ TỈ - KHÁI NIỆM VỀ CĂN BẬC HAI Bài 9: Số thập phân hữu hạn - Số thập phân vô hạn tuần hoàn Bài 10: Làm tròn số Bài 11: Số vô tỉ - Khái niệm về căn bậc hai Bài 12: Số thực I/ KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Số vô tỉ: - Số vô tỉ là số có thể...
 18. Thăng Long

  Đại 7: Bài 10: Làm tròn số

  ĐẠI SỐ 7 - CHƯƠNG I: SỐ HỮU TỈ - SỐ THỰC BÀI 10: LÀM TRÒN SỐ Bài 8: Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau Bài 9: Số thập phân hữu hạn - Số thập phân vô hạn tuần hoàn Bài 10: Làm tròn số Bài 11: Số vô tỉ - Khái niệm về căn bậc hai I/ KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Quy ước làm tròn số + Trường hợp...
 19. Thăng Long

  Đại số 7: Bài 8: Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

  ĐẠI SỐ 7 - CHƯƠNG I: SỐ HỮU TỈ - SỐ THỰC BÀI 8: TÍNH CHẤT CỦA DÃY TỈ SỐ BẰNG NHAU Bài 5 + Bài 6: Lũy thừa của một số hữu tỉ Bài 7: Tỉ lệ thức Bài 8: Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau Bài 9: Số thập phân hữu hạn - Số thập phân vô hạn tuần hoàn I/ KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Tính chất của dãy tỉ...
 20. Thăng Long

  Đại 7: Bài 7: Tỉ lệ thức

  ĐẠI SỐ 7 - CHƯƠNG I: SỐ HỮU TỈ - SỐ THỰC BÀI 7: TỈ LỆ THỨC Bài 4: Giá trị tuyệt đối - Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân Bài 5 + Bài 6: Lũy thừa của một số hữu tỉ Bài 7: Tỉ lệ thức Bài 8: Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau I/ KIẾN THỨC CẦN NHỚ 1. Định nghĩa: Tỉ lệ thức là một đẳng thức...
Top