cosmos

  1. L

    e-money dự án mới đầy tiềm năng - có nên đầu tư e-money hay không?

    Hệ sinh thái Cosmos có khá nhiều những mảnh ghép quan trọng, e-money là một dự án tích hợp với IBC sẽ hỗ trợ cho hệ sinh thái này khá nhiều. Hãy cùng socbay.net tìm hiểu về dự án e-money nha. e-money là gì? e-money là một hệ thống thanh toán điện tử và có thể coi là cuốn sổ cái trong ngành dịch...
Top