các biện pháp tu từ

  1. Trang Dimple

    Hướng dẫn Tổng hợp các biện pháp tu từ

    Tổng hợp các biện pháp tu từ - So sánh: đối chiếu sự vật này với sự vật khác có nét tương đồng nhằm tăng sức gợi hình biểu cảm. Ví dụ: Bác sống như trời đất của ta Yêu từng ngọn lúa mỗi nhành hoa Tự do cho mỗi đời nô lệ Sữa để em thơ lụa tặng già. (Tố Hữu) - Ẩn dụ: Gọi tên sự vật hiện tượng...