Kết quả tìm kiếm

 1. High Dream

  Bài tập tiếng Anh luyện Ving + TO V dành cho ôn thi THPT

  1. He gave up (gamble)………………………………………. 2. Try to avoid (make)………………………………….. him angry. 3. Stop (argue) ………………………………and start (work)………………………………….. 4. The children prefer (watch) ………………………………….TV to (read). 5. I am against (make)…………………………… any complaints. 6. It’s no use (cry) ………………………over...
 2. High Dream

  Bài tập Viết lại câu bị động ôn thi tốt nghiệp THPT

  1/ Tom delivers the mail every day ………………………………………………………………………………………………. 2/ Fire destroyed that house ………………………………………………………………………………………………. 3/ Bob took that book from the desk ………………………………………………………………………………………………. 4/ Barbara will eat the cake ………………………………………………………………………………………………. 5/ Beth has...
 3. High Dream

  Bài tập câu bị động viết lại cực hay

  Chuyển các câu sau sang dạng bị động 1/ Tom delivers the mail every day ………………………………………………………………………………………………. 2/ Fire destroyed that house ………………………………………………………………………………………………. 3/ Bob took that book from the desk ………………………………………………………………………………………………. 4/ Barbara will eat the cake...
 4. High Dream

  Bài Tập Mạo Từ đầy đủ đáp án

  Bài Tập Mạo Từ EXERCISE 1 1 My neighbour is . . . photographer; let's ask him for . . . advice about colour films. 2 We had . . . fish and . . . chips for . . . lunch. ~ That doesn't sound . . . very interesting lunch. 3 I had . . . very bad night; I didn't sleep . . . wink. 4 He is . . ...
 5. High Dream

  Đề cương & Kiểm tra Điền vào chỗ trống có đáp án cực chuẩn đề mới ôn thi tiếng Anh THPT

  Exercise 1. Chọn 01 lựa chọn đúng trong 04 lựa chọn cho sẵn để điền vào chỗ trống trong đoạn văn. It can take a long time to become successful in your chosen field, however talented you are. One thing you have to be (1) of is that you will face criticism along the way. The world is...
 6. High Dream

  Đề cương & Kiểm tra THPT Tiếng Anh Đầy Đủ Lý Thuyết, Bài Tập, Đáp Án

  CHUYÊN ĐỀ 1 CÁC THÌ (TENSES) THÌ HIỆN TẠI ĐƠN SIMPLE PRESENT VỚI ĐỘNG TỪ THƯỜNG Khẳng định: S + Vs/es + O Phủ định: S + DO/DOES + NOT + V +O Nghi vấn: DO/DOES + S + V+ O ? VỚI ĐỘNG TỪ TOBE Khẳng định: S + AM/IS/ARE + O Phủ định: S + AM/IS/ARE + NOT + O Nghi vấn: AM/IS/ARE +...
 7. High Dream

  Bài tập trắc nghiệm từ vựng ôn thi THPT cực hay

  1. He has been very interested in doing research on _______ since he was at high school. a. biology b. biological c. biologist d. biologically 2. You are old enough to take _______ for what you have done. a. responsible b. responsibility c. responsibly d. irresponsible 3. Many...
 8. High Dream

  Bài tập tiếng Anh trắc nghiệm luyện từ vựng ôn thi tốt nghiệp THPT

  1. John cannot make a __ to get married to Mary or stay single until he can afford a house and car. a. decide b. decision c. decisive d. decisively 2. My mother used to be a woman of great _______, but now she gets old and looks pale. a. beauty b. beautiful c. beautifully d. beautify...
 9. High Dream

  100 câu viết lại tiếng Anh dành cho học sinh ôn thi đại học 2020

  She isn’t accustomed to life in London => She’s not used to....................... “Don’t forget to phone the office,” she told him. => She reminded................... I’m afraid I haven’t got time to listen to you. => I wish......................... The police has just released John. =>...
 10. High Dream

  100 câu viết lại tiếng Anh dành cho học sinh ôn thi đại học 2020

  TỔNG HỢP BÀI TẬP VIẾT LẠI CÂU CÓ ĐÁP ÁN: 100 câu viết lại tiếng Anh dành cho học sinh ôn thi đại học 2020 1. “ Why don’t you put better lock on the door, Barbara”? said John => John suggested.................................................................................................. 2...
 11. High Dream

  positive

  positive
 12. High Dream

  Hướng dẫn Đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông.

  Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu: “Đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông. Xưa nay những đấng anh hùng làm nên những việc gian nan không ai nổi, cũng là nhờ cái gan mạo hiểm, ở đời không biết cái khó là cái gì. Nghị luận văn học. Ảnh sưu...
 13. High Dream

  Anh hai

  Cuộc sống khi biết sẻ chia, bao dung thì luôn đẹp và trong sáng như thế.
 14. High Dream

  Trao giải cuộc thi ảnh: " Thầy Cô của tôi"

  Chúc mừng và ghen tị với em hihi
 15. High Dream

  Dung tích sống là gì? Quá trình luyện tập để tăng dung tích sống phụ thuộc vào những yếu tố nào?

  Như vậy, dung tích sống là quá trình hô hấp hít vào thở ra với khối lượng không khí lớn nhất mà cơ thể có thể thu nạp được. Qúa trình thu nạp lượng không khí lớn nhất phụ thuộc dung tích lồng ngực ( lớn hay nhỏ), khung xương sườn, các cơ. Người lớn và trẻ nhỏ có dung tích sống hoàn toàn khác...
 16. High Dream

  Áo dài nữ sinh

  MS3 Một thời đáng nhớ. Một thời đẹp nhất Sưu tầm ( MS 1-3)
 17. High Dream

  Áo dài nữ sinh

  MS 2 Duyên dáng khiến cho ai làm thơ ?
 18. High Dream

  Áo dài nữ sinh

  Mỗi mùa thu tôi đều tha thẩn nhìn ngắm các nữ sinh tung tăng áo ài trên phố. Không đâu trên thế giới này có vẻ đẹp như nữ sinh Việt Nam MS 1 Nữ sinh Việt có vẻ đẹp rất riêng
 19. High Dream

  HoiDap Nước biển vì sao mặn?

  Vậy là sao nhỉ ? Nước ngọt luôn đổ ra biển và biễn vẫn mặn. Nước biển bốc hơi thì lại ngọt.
Top