Kết quả tìm kiếm

 1. T

  Giải bài tập tiếng anh 4 - Unit 12: What does your father do?

  Chúng ta cùng học tiếng anh 4 nhé. bài 12: What does your father do? Unit 12 Lesson 1 (trang 12-13 Tiếng Anh 4) 1. Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và đọc lại.) Bài nghe: a) Class, get into pairs, please! Interview your partner about the jobs of his or her family members. Yes. OK. b)...
 2. T

  Giải bài tập tiếng anh 4 - Unit 11: What time is it?

  Unit 11 Lesson 3 (trang 10-11 Tiếng Anh 4) 1. Listen and repeat. (Nghe và đọc lại.) Bài nghe: cook: My mother cooks at six o'clock. book: Your book is on the table. noon: I play football at noon. school: They have lunch at school. Hướng dẫn dịch: Mẹ tôi nấu ăn lúc sáu giờ. Quyển sách của...
 3. T

  Giải bài tập tiếng anh 4 - Unit 11: What time is it?

  Unit 11 Lesson 2 (trang 8-9 Tiếng Anh 4) 1. Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và đọc lại.) Bài nghe: a) What time do you get up? Six o'clock. b) What time is it now? Seven fifteen. c) Oh no! We're late for school. d) Let's run. Yes! Hướng dẫn dịch: a) Bạn thức dậy lúc mấy giờ? Sáu...
 4. T

  Giải bài tập tiếng anh 4 - Unit 11: What time is it?

  Chúng ta cùng học tiếng anh 4 nhé. Bài 11: What time is it? Unit 11 Lesson 1 (trang 6-7 Tiếng Anh 4) 1. Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và đọc lại.) Bài nghe: a) It's time to get up, Phong. b) What time is it, Mum? It's seven o'clock. c) Today's Sunday and I don't have go to school...
 5. T

  Giải bài tập tiếng anh 4 : Review 2

  Short Story: Cat and Mouse 2 (trang 72-73 Tiếng Anh 4) 1. Read and listen to the story. (Đọc và nghe câu chuyện.) Hướng dẫn dịch: Miu: Hôm nay là thứ mấy? Chuột:Hôm nay là thứ Hai. Miu: Hôm nay là ngày bao nhiêu? Chuột:Hôm nay là ngày 15 tháng 10. Miu: Ồ! Hôm nay là sinh nhật của Maurice...
 6. T

  Giải bài tập tiếng anh 4 : Review 2

  Các em cùng học tiếng anh 4 Review 2 nhé. Tiếng Anh 4 Review 2 (trang 70-71) 1. Listen and tick. (Nghe và chọn.) Bài nghe: 1. c 2. b 3. a 4. b 1. Quan: What's the name of your school, Daisy? Daisy: Nguyen Trai Primary School. Quan: Where is it? Daisy: It's in Nguyen Trai Street. 2...
 7. T

  Giải bài tập tiếng anh 4 - Unit 10: Where were you yesterday?

  Unit 10 Lesson 3 (trang 68-69 Tiếng Anh 4) 1. Listen and repeat. (Nghe và đọc lại.) Bài nghe: ed /d/ played : I played badminton yesterday morning. ed /t/ watched: I watched TV yesterday evening. ed /id/ painted: Mai painted a big picture last weekend. Hướng dẫn dịch: Tôi đã chơi cầu lông...
 8. T

  Giải bài tập tiếng anh 4 - Unit 10: Where were you yesterday?

  Unit 10 Lesson 2 (trang 66-67 Tiếng Anh 4) 1. Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và đọc lại.) Bài nghe: a) Where were you yesterday, Mai? I was at home. b) What did you do in the morning? I watered the flowers. c) What did you do in the afternoon? I played chess with my father. d) What...
 9. T

  Giải bài tập tiếng anh 4 - Unit 10: Where were you yesterday?

  Các em cùng học tiếng anh 4. Bài 10: where were you yesterday? qua bài viết này nhé. Unit 10 Lesson 1 (trang 64-65 Tiếng Anh 4) 1. Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và đọc lại.) Bài nghe: a) Where were you yesterday, Linda? I was at home. b) What about you, Nam? I was at the zoo. c)...
 10. T

  Giải bài tập tiếng anh 4 - Unit 9: What are they doing?

  Unit 9 Lesson 3 (trang 62-63 Tiếng Anh 4) 1. Listen and repeat. (Nghe và đọc lại.) Bài nghe: "sk" mask: He's making a mask. "xt" text: She's reading a text. Hướng dẫn dịch: Cậu ấy đang làm mặt nạ. Cô ấy đang đọc văn bản. 2. Listen and circle...(Nghe và khoanh tròn. Sau đó viết và đọc...
 11. T

  Giải bài tập tiếng anh 4 - Unit 9: What are they doing?

  Unit 9 Lesson 2 (trang 60-61 Tiếng Anh 4) 1. Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và đọc lại.) Bài nghe: a) What are the pupils doing in the classroom? Well, at the red table, they're drawing pictures. b) At the blue table, they're making a paper boat. c) And at the yellow table...
 12. T

  Giải bài tập tiếng anh 4 - Unit 9: What are they doing?

  Các em cùng học tiếng anh 4 bài 9: what are they doing? qua bài viết này nhé. Unit 9 Lesson 1 (trang 58-59 Tiếng Anh 4) 1. Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và đọc lại.) Bài nghe: a) Hi, Mai. Where's Tom? He's in the classroom. b) What's he doing? He's reading. c) What are you reading...
 13. T

  Giải bài tập tiếng anh 4 - Unit 8: What subjects do you have today?

  Unit 8 Lesson 3 (trang 56-57 Tiếng Anh 4) 1. Listen and repeat. (Nghe và đọc lại.) Bài nghe: ct subject: English is my favourite subject. cts subjects: What subjects do you have today? Hướng dẫn dịch: Tiếng Anh là môn yêu thích của tôi. Hôm nay bạn có môn học gì? 2. Listen and...
 14. T

  Giải bài tập tiếng anh 4 - Unit 8: What subjects do you have today?

  Unit 8 Lesson 2 (trang 54-55 Tiếng Anh 4) 1. Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và đọc lại.) Bài nghe: a) What are you doing, Nam? I'm studying for my English lesson. b) When do you have English? I have it on Mondays, Tuesdays, Thursdays and Fridays. c) What about you? I have it on...
 15. T

  Giải bài tập tiếng anh 4 - Unit 8: What subjects do you have today?

  Các em cùng học tiếng anh 4 bài 8: what subjects do you have today? chúc các em học tốt. Unit 8 Lesson 1 (trang 52-53 Tiếng Anh 4) 1. Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và đọc lại.) Bài nghe: a) What day is it today, Tom? It's Monday. b) Do you have Maths today? Yes, I do. c) What subjects...
 16. T

  Giải bài tập tiếng anh 4 - Unit 7: Unit 7: What do you like doing?

  Unit 7 Lesson 3 (trang 50-51 Tiếng Anh 4) 1. Listen and repeat. (Nghe và đọc lại.) Bài nghe: fl: flying. Ví dụ: I like flying a kite. pl: playing. Ví dụ: He likes playing the piano. Hướng dẫn dịch: Tôi thích thả diều. Cậu ấy thích chơi đàn piano. 2. Listen and circle...(Nghe và khoanh tròn...
 17. T

  Giải bài tập tiếng anh 4 - Unit 7: Unit 7: What do you like doing?

  Unit 7 Lesson 2 (trang 48-49 Tiếng Anh 4) 1. Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và đọc lại.) Bài nghe: a) What's your hobby, Linda? I like playing the piano. b) Playing the guitar is my hobby. c) I like singing. Well, we all like music. Let's go to Super Music Club. Hướng dẫn dịch: a) Sở...
 18. T

  Giải bài tập tiếng anh 4 - Unit 7: Unit 7: What do you like doing?

  Các em cùng học tiếng anh 4 bài 7 : what do you like doing? qua bài viết dưới đây nhé. Unit 7 Lesson 1 (trang 46-47 Tiếng Anh 4) 1. Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và đọc lại.) Bài nghe: a) Hello. Welcome to my house. Come in. Thank you. b) Wow! You have a lot of books! Yes, I like...
 19. T

  Giải bài tập tiếng anh 4 - Unit 6: Where's your school?

  Unit 6 Lesson 3 (trang 44-45 Tiếng Anh 4) 1. Listen and repeat. (Nghe và đọc lại.) Bài nghe: sch: school. Ví dụ: This is our school. sk: skipping. Ví dụ: Mai likes skipping. str: street. Ví dụ: My school is in Nguyen Du street. Hướng dẫn dịch: Đây là trường của chúng tôi. Mai thích nhảy dây...
 20. T

  Giải bài tập tiếng anh 4 - Unit 6: Where's your school?

  Unit 6 Lesson 2 (trang 42-43 Tiếng Anh 4) 1. Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và đọc lại.) Bài nghe: a) Hello, Phong. Where are you going? I'm going to school, Judy. b) Where's your school? It's in Nguyen Du Street. c) What class are you in? I'm in class 4A. Hướng dẫn dịch: a) Xin chào...
Top