H

Bài viết trên hồ sơ Các bài viết Giới thiệu

  • Là một nhà sản xuất phim và dữ liệu, chuyên cung cấp những sản phẩm về công nghệ thông tin trên các lĩnh vực: Đồ họa 2D, 3D, Phim hướng dẫn kỹ thuật, hoạt hình, hiệu ứng đẹp, sản xuất phim quảng cáo ngắn, Phim cho thiếu nhi, cung cấp các thuật toán ứng dụng trên nên tảng internet...
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top