TRƯỜNG XƯA

Thầy cũ, trường xưa. Bài học năm nào của cố còn đó theo bụi phấn bay bay...

Top Poster DDKT

Trả lời
82
Lượt xem
19K
Trả lời
128
Lượt xem
12K
H
Trả lời
13
Lượt xem
2K
H
Trả lời
83
Lượt xem
5K
Trả lời
10
Lượt xem
352

Top Poster DDKT