Diễn đàn Kiến Thức - Thời Áo Trắng! Kết bạn & chia sẻ bất kỳ gì

Trả lời mới Chủ đề mới

Shoutbox
Đăng nhập để sử dụng ChatBox
 1. DreamHigh 18 DreamHigh 18:
  Tuần mới vui vẻ và làm việc năng suất
 2. DreamHigh 18 DreamHigh 18:
  Tuaqnf
 3. Khoai Khoai:
  Có ai tám chuyện không ? Chiều chủ nhật rảnh mình chán quá
 4. DreamHigh 18 DreamHigh 18:
  Các càng trai đạt hạng 4 đội trẻ mạnh nhất Châu Á, chúc mừng :)
 5. DienDan KienThuc DienDan KienThuc:
  Diễn đàn kiến thức dành cho học sinh - Thời áo trắng! Kết bạn và chia sẻ bất kỳ gì :)
 6. congtucoj92 congtucoj92:
  Chào ae

BAN QUẢN TRỊ
Thông tin quản trị và Bàn tròn góp ý xây dựng DiendanKienthuc.com ( D2KT )

NGỮ VĂN THPT
Kiến thức văn học, Những bài văn hay cấp 3, Ôn thi Tốt nghiệp TPHT QG

ĐỌC HIỂU

Chủ đề
6
Bài viết
16
Chủ đề
6
Bài viết
16

Hội ôn thi TN QG Văn

Chủ đề
328
Bài viết
688
Chủ đề
328
Bài viết
688

Tư liệu Văn học

Chủ đề
71
Bài viết
101
Chủ đề
71
Bài viết
101

KIẾN THỨC THPT (cấp 3)
Kiến thức cơ bản & Luyện thi TN THPT QG

TIẾNG ANH

Cùng nhau hăng say luyện thi nhé!
Chủ đề
333
Bài viết
694
Chủ đề
333
Bài viết
694

LỊCH SỬ

ON THI DH MON LICH SU: Chuyên đề dành cho học sinh lớp 12 ôn thi tốt nghiệp và đại học môn Lịch sử.
Chủ đề
1,228
Bài viết
2,059
Chủ đề
1,228
Bài viết
2,059

SINH HỌC

Các câu hỏi sinh học bậc phổ thông
Chủ đề
1,159
Bài viết
3,245
Chủ đề
1,159
Bài viết
3,245

ÔN THI VÀO 10
Dành cho học sinh Ôn thi vào lớp 10

Luyện thi Văn 10

Chủ đề
124
Bài viết
147
Chủ đề
124
Bài viết
147

Tin tuyển sinh vào lớp 10

Chủ đề
2
Bài viết
2
Chủ đề
2
Bài viết
2

LỚP 9

Tiếng Anh 9

Tieng Anh 9, Tiếng Anh 9, Tiếng Anh lớp 9 căn bản, nâng cao.
Chủ đề
127
Bài viết
248
Chủ đề
127
Bài viết
248

Vật lý 9

VẬT LÝ 9 cơ bản nâng cao: Trao đổi kiến thức, bài tập môn Vật lý lớp 9. VAT LY 9.
Chủ đề
45
Bài viết
141
Chủ đề
45
Bài viết
141

Hóa học 9

HOA HOC 9: Nơi học tập, trao đổi của học sinh lớp 9 học tập môn Hóa học trong nhà trường. Hoa 9.
Chủ đề
92
Bài viết
296
Chủ đề
92
Bài viết
296

Sinh học 9

SINH HOC 9: Dành cho các bạn học sinh lớp 9 trao đổi tài liệu, kiến thức và bài tập môn Sinh học. - Sinh hoc 9.
Chủ đề
179
Bài viết
402
Chủ đề
179
Bài viết
402

Toán học 9

Toán 9, toán học 9, toán học lớp 9.
Chủ đề
112
Bài viết
236
Chủ đề
112
Bài viết
236

Địa lý 9

Địa lý 9, địa lí 9, địa lí lớp 9.
Chủ đề
57
Bài viết
135
Chủ đề
57
Bài viết
135

LỚP 8

Tiếng Anh 8

Tieng Anh 8, Tiếng Anh 8, Tiếng Anh lớp 8 cơ bản, nâng cao.
Chủ đề
62
Bài viết
111
Chủ đề
62
Bài viết
111

Vật lí 8

VẬT LÝ 8: Trao đổi kiến thức liên quan đến môn Vật lí lớp 8. VAT LI 8. VẬT LÝ 8.
Chủ đề
12
Bài viết
38
Chủ đề
12
Bài viết
38

Hóa học 8

HOA HOC 8: Dành cho học sinh lớp 8 học tập môn Hóa học trong nhà trường. Hóa 8.
Chủ đề
52
Bài viết
175
Chủ đề
52
Bài viết
175

Lịch sử 8

Lịch sử 9, lịch sử lớp 8, mon lich su 8.
Chủ đề
185
Bài viết
356
Chủ đề
185
Bài viết
356

Sinh học 8

SINH HOC 8. Nơi học tập môn Sinh dành cho học sinh lớp 8. Sinh hoc 8.
Chủ đề
44
Bài viết
138
Chủ đề
44
Bài viết
138

Toán học 8

Toán 8, toán học 8, toán học lớp 8.
Chủ đề
93
Bài viết
157
Chủ đề
93
Bài viết
157

Địa Lý 8

Địa lí 8, địa lý 8, địa lý lớp 8. cơ bản, nâng cao.
Chủ đề
78
Bài viết
163
Chủ đề
78
Bài viết
163

Văn Học 8

VAN HOC 8: Dành cho học sinh lớp 8 học môn Văn trong nhà trường.
Chủ đề
206
Bài viết
392
Chủ đề
206
Bài viết
392

Ngoại Khóa 8

Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

LỚP 7

Tiếng Anh 7

Tieng Anh 7, Tiếng Anh 7, Tiếng Anh lớp 7 cơ bản, nâng cao.
Chủ đề
48
Bài viết
95
Chủ đề
48
Bài viết
95

Vật lý 7

VAT LY 7 cơ bản, nâng cao: Nơi trao đổi kiến thức vật lí lớp 7. VAT LY 7. Gương cầu lõm, gương cầu lồi.
Chủ đề
20
Bài viết
30
Chủ đề
20
Bài viết
30

Lịch sử 7

Lịch sử 7, lịch sử lớp 7, bộ môn sử 7.
Chủ đề
155
Bài viết
266
Chủ đề
155
Bài viết
266

Sinh học 7

SINH HỌC 7: Dành cho học sinh lớp 7 học tập môn Sinh học trong nhà trường. Sinh hoc 7.
Chủ đề
32
Bài viết
37
Chủ đề
32
Bài viết
37

Toán học 7

Toán 7, toán học 7, toán học lớp 7
Chủ đề
91
Bài viết
176
Chủ đề
91
Bài viết
176

Văn học 7

Chủ đề
360
Bài viết
624
Chủ đề
360
Bài viết
624

Địa lí 7

Địa lí 7, địa lý lớp 7, địa lý 7 cơ bản nâng cao.
Chủ đề
61
Bài viết
71
Chủ đề
61
Bài viết
71

Ngoại Khóa 7

Chủ đề
1
Bài viết
1
Chủ đề
1
Bài viết
1

LỚP 6

Toán học 6

Toán lớp 6, toán học 6, toán học lớp 6.
Chủ đề
107
Bài viết
205
Chủ đề
107
Bài viết
205

Văn học 6

Van hoc 6 - Văn học lớp 6: Dành cho học sinh lớp 6 học tập môn Văn học.
Chủ đề
462
Bài viết
688
Chủ đề
462
Bài viết
688

Tiếng Anh 6

Tieng Anh 6, Tiếng Anh 6, Tiếng Anh lớp 6 căn bản, nâng cao.
Chủ đề
85
Bài viết
184
Chủ đề
85
Bài viết
184

Vật lý 6

VAT LY 6: cơ bản, nâng cao. Nơi trao đổi bài tập, tài liệu môn Vật lí lớp 6. VẬT LÝ 6.
Chủ đề
20
Bài viết
32
Chủ đề
20
Bài viết
32

Lịch sử 6

Lịch sử 6, lịch sử lớp 6, môn lịch sử lớp 6. Sử 6 cơ bản, nâng cao.
Chủ đề
95
Bài viết
223
Chủ đề
95
Bài viết
223

Sinh học 6

SINH HỌC 6: Dành cho các em học sinh lớp học tập, trao đổi và chia sẻ tài liệu môn Sinh hoc 6.
Chủ đề
59
Bài viết
67
Chủ đề
59
Bài viết
67

Địa lý 6

Địa lý 6, địa lý lớp 6, địa lí lớp 6 cơ bản nâng cao.
Chủ đề
34
Bài viết
43
Chủ đề
34
Bài viết
43

Ngoại Khóa 6

Chủ đề
2
Bài viết
3
Chủ đề
2
Bài viết
3

TIỂU HỌC

KHỐI LỚP 5

Van ke chuyen lop 5: Nơi tập hợp các bài văn chọn lọc chủ đề kể chuyện.
Chủ đề
177
Bài viết
222

KHỐI LỚP 3

Chủ đề
52
Bài viết
86
Chủ đề
52
Bài viết
86

KHỐI LỚP 2

TRUYEN CO TICH
Chủ đề
310
Bài viết
517
Chủ đề
310
Bài viết
517

Bài thơ em yêu thích

Những bài thơ chọn lọc dành cho lứa tuổi thiếu nhi. BÀI THƠ EM YÊU THÍCH.
Chủ đề
90
Bài viết
132
Chủ đề
90
Bài viết
132

TIN HỌC và CÔNG NGHỆ
Kiến thức và chuyên đề khoa học - công nghệ. Tin tức công nghệ, môi trường

CÙNG HỌC LẬP TRÌNH

Học lập trình căn bản, tự học lập trình, chia sẻ và hỏi đáp liên quan đến công nghệ thông tin.
Chủ đề
7
Bài viết
14
Chủ đề
3,305
Bài viết
5,903

NGOẠI NGỮ
Kiến thức, bài học, kĩ năng phát triển ngoại ngữ

Để Học Tốt Tiếng Anh

Kinh nghiệm học tiếng anh mau tiến bộ. Chia sẻ kinh nghiệm học tiếng anh. Kinh nghiệm luyện nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh.
Chủ đề
2,438
Bài viết
7,144

TIẾNG TRUNG

các kiến thức về ngôn ngữ tiếng trung
Chủ đề
300
Bài viết
311

TIẾNG NHẬT

học tiếng Nhật từ cơ bản đến nâng cao, chia sẻ kiến thức tiếng Nhật, ôn luyện tiếng Nhật
Chủ đề
118
Bài viết
177

TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO
Trải nghiệm, kĩ năng, khám phá, đời sống xã hội và tự nhiên.

THỜI ÁO TRẮNG
Học sinh: Thời đẹp nhất của mỗi chúng ta

GIỚI THIỆU & KẾT BẠN

Có thể mọi người trong Diễn Đàn Kiến Thức chưa biết đến . Hãy giao lưu với mọi người tại đây nhé. GIAO LUU - KET BAN - LAM QUEN.
Chủ đề
683
Bài viết
4,784
Chủ đề
683
Bài viết
4,784

Chúc mừng Sinh nhật

SINH NHAT THANH VIEN: Nơi chúc mừng sinh nhật các thành viên Diễn Đàn - Happy birthday.
Chủ đề
104
Bài viết
1,098
Chủ đề
104
Bài viết
1,098

CẢM XÚC HỌC TRÒ

Sống khát vọng. Sống hoài bão, Sống ước mơ và nhân sinh
Chủ đề
2,219
Bài viết
6,478

Du Học Sinh Việt Nam

Chủ đề
6
Bài viết
40
Chủ đề
6
Bài viết
40

HỌC SINH CƯỜI

Chủ đề
1,488
Bài viết
8,425
Chủ đề
1,488
Bài viết
8,425

GÓC THỂ THAO & GIẢI TRÍ
Khỏe và đẹp trai như U23 ^^

Võ Thuật Teen

KIEN THUC VO THUAT: Chia sẻ kiến thức về các môn võ thuật, các đòn thế, võ tự vệ, binh khí, đối kháng...
Chủ đề
66
Bài viết
108
Chủ đề
2,408
Bài viết
8,314

QUẢNG CÁO - RAO VẶT
Rao vặt tốt nhất tại Muatet.com

Nội qui Quảng cáo - PR - SEO

Chủ đề
2
Bài viết
5
Chủ đề
2
Bài viết
5

PR & SEO

Nơi bày bán các sản phẩm, thông tin dịch vụ của BNN
Chủ đề
5
Bài viết
19
Chủ đề
5
Bài viết
19

QUẢNG CÁO

Quảng cáo, Truyền thông tại đây. Hãy tuân thủ chính sách Quảng cáo của diễn đàn.
Chủ đề
10
Bài viết
12
Chủ đề
10
Bài viết
12

LƯU TRỮ
Truy cập diendanKienThuc.Com để có nhiều hơn!

Chờ Phân Loại

Nơi lưu trữ những đề tài do BQT soạn, thành viên không post bài tại đây.
Chủ đề
852
Bài viết
1,599
Chủ đề
852
Bài viết
1,599

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
45,546
Bài viết
131,152
Thành viên
310,891
Thành viên mới nhất
thaofandy

Bài viết hồ sơ mới nhất

chào ae tui mới vào
DreamHigh 18 wrote on Nguyễn Thị An Hiền's profile.
hi, chào bạn mới! ^^
Korea nóng vãi chày..
Chúc mừng tuyển Anh đã vào Tứ kết :))
Top